Xuất khẩu sản phẩm nhựa sang Indonesia tăng trong 5 tháng đầu năm 2022 (10-07-2022)

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường Indonesia tăng trong 5 tháng đầu năm 2022, đạt 66,6 triệu USD, chiếm

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liêu PVC, PP, PET từ thị trường Trung Quèc giảm (09-07-2022)

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu 6 tháng đầu năm 2022 từ thị trường Trung Quốc ước đạt 672 nghìn tấn với trị giá 1,37 tỷ USD, giảm 4,2% về lượng nhưng

​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liêu PE, PET giảm, PP,PVC tăng (28-06-2022)

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 5/2022 ước đạt 600 nghìn tấn với trị giá 1,173 tỷ USD, giảm 0,3% về lượng nhưng tăng 4,6% về trị giá so với tháng

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liêu PVC, PP, PET từ thị trường Trung Quốc giảm (20-06-2022)

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Trung Quốc 5 thắng đầu năm 2022 đạt 542 nghìn tấn với trị giá 1,11 tỷ USD, giảm 7,2% về lượng nhưng tăng

Xuất khẩu sản phẩm nhựa sang Mỹ vẫn theo xu hướng tăng mạnh (08-06-2022)

Theo thống kê cũa Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa sang thị truờng Mỹ trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 799,5 triệu USD, chiếm

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liêu PE, PET giảm, PP, PVC tăng' (08-06-2022)

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 5/2022 ước đạt 600 nghìn tấn với trị giá 1,173 tỷ USD, giảm 0,3% về lượng nhưng tăng 4,6% về trị giá so với tháng

Nhiều triển vọng xuất khẩu sản phẩm nhựa sang thi trương Đức trong 4 tháng đầu năm 2022 (28-05-2022)

Xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam sang thị trường Đức tăng khá mạnh trong 4 tháng đầu năm 2022, đưa thị trường Đức trở thành thị trường lớn thứ 5

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liêu PP, PE, PS, PVC, từ thị trường Hàn Quốc tăng mạnh (28-05-2022)

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Hàn Quốc trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 633 nghìn tấn với trị giá 1,07 tỷ USD, tăng 54,5% về lượng và tăng

Giá nhựa PVC tại thị trường Trung Quốc giảm (22-05-2022)

Ngày 26/4/2022, giá PVC tại thị trường Trung Quốc giao dịch ở mức 8.880 NDT/tấn, giảm 3,53% so với ngày 19/4/2022. Giá PVC giảm do nhu cầu trên thị trường trầm

Tháng 4/2022 kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhụa của Việt Nam giảm nhẹ (22-05-2022)

Theo uớc tính, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong tháng 4/2022 đạt 521,5 triệu USD, giảm 2,8% so với tháng 3/2022 nhung tăng 28,3% so với tháng

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liêu PET, PP, PVC từ thị trường Thái Lan tăng mạnh (22-05-2022)

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị truờng Thái Lan 3 tháng đầu năm 2022 đạt 174 nghìn tấn với trị giá 273 triệu USD, tăng 5,2% về luợng và tăng 20,2%

Tiềm năng xuất khẩu mặt hàng nhựa vào thị trường Australia (22-05-2022)

Xu hướng tiêu dùng nhựa và nhu cầu tiêu dùng gia tăng sẽ tạo cơ hội thuận lợi cho ngành nhựa Việt Nam tại thị trường Australia. Thông tin từ Thương vụ

Xuất khẩu sản phẩm nhụa sang thi trường Trung Quốc giảm nhẹ trong quý I/2022 (15-05-2022)

3 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc là thị trường lớn thứ 8 cũa sản phẩm nhựa xuất khẩu Việt Nam, giảm 2 bậc so với cùng kỳ năm 2021. Theo thống kê' cũa

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liêu PE giảm, PP tăng (15-05-2022)

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu thắng 4/2022 ước đạt 650 nghìn tấn với trị giá 1,18 tỷ USD, giảm 5,2% về lượng và giảm 3,7% về trị giá so với tháng

​Xuất khẩu sản phẩm nhựa sang Nhật Bản tăng nhẹ trong 11 tháng năm 2021 (11-01-2022)

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 11 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới Nhật Bản đạt 629,7 triệu USD, tăng 1,6% so với

​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PE, EVA, ABS, PA từ thị trườngĐài Loan tăng mạnh (24-12-2021)

Theo số liệu thông kê của Tổng cục Hải quan, 11 tháng năm 2021, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Đài Loan đạt 727 nghìn tấn, trị giá 1,39 tỷ

​Sản phẩm nhựa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc tăng trưởng mạnh (17-12-2021)

Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, nhưng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam sang Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng mạnh

​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PS, PC, EVA, PP từ thị trường Hàn Quốc giảm mạnh (09-12-2021)

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Hàn Quốc tháng 10/2021 đạt 109 nghìn tấn với trị giá 170 triệu USD, giảm 1,8% về lượng và giảm 6,7% về

​Tấm, phiến, màng nhựa xuất khẩu lớn nhất trong 9 tháng đâu năm 2021 (26-11-2021)

Với kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2021, tấm, phiến, màng nhựa thay thế' túi nhựa trở thành sản phẩm nhựa xuất khẩu lớn

Dự kiến xuất khẩu sản phẩm nhựa sang Hàn Quốc tăng khá mạnh trong năm 2021 (26-11-2021)

Xuất khẩu sản phẩm nhựa sang thị trường Hàn Quốc có tốc độ tăng trưởng khá mạnh. Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 4 của sản phẩm nhựa xuất khẩu

​Nhập khẩu chất dẻo nguyân liệu PET, Polyete, ABS từ thị trường Thái Lan tăng mạnh (22-11-2021)

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Thái Lan 9 tháng đẩu năm 2021 đạt 483 nghìn tấn với trị giá 713 triệu USD, tăng 8,1% về lượng và tăng 48,6%

​Xuất khẩu sân phẩm nhựa tới thịtrường EU tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2021 (12-11-2021)

EU là thị trường lớn thứ 3 nhập khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2021 với kim ngạch xuất khẩu ngày càng tăng trưởng mạnh. Theo

​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PE, EVA, ABS, PA từ thị trườngĐài Loan tăng mạnh (12-11-2021)

9 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Đài Loan đạt 597 nghìn tấn với trị giá 1,18 tũ USD, tăng 6,4% về lượng và tăng 53,1%

Xuất khẩu sản phẩm nhựa sang thị trường Mỹ tăng 90% trong năm 2021 (29-10-2021)

Theo thông kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhụa tới thị trường Mỹ trong 8 tháng đầu năm 2021 đạt 1,19 tỷ USD, chiếm 37,2%