​Xuất khẩu sản phẩm nhựa sang Nhật Bản tăng nhẹ trong 11 tháng năm 2021 (11-01-2022)

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 11 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới Nhật Bản đạt 629,7 triệu USD, tăng 1,6% so với

​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PE, EVA, ABS, PA từ thị trườngĐài Loan tăng mạnh (24-12-2021)

Theo số liệu thông kê của Tổng cục Hải quan, 11 tháng năm 2021, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Đài Loan đạt 727 nghìn tấn, trị giá 1,39 tỷ

​Sản phẩm nhựa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc tăng trưởng mạnh (17-12-2021)

Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, nhưng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam sang Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng mạnh

​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PS, PC, EVA, PP từ thị trường Hàn Quốc giảm mạnh (09-12-2021)

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Hàn Quốc tháng 10/2021 đạt 109 nghìn tấn với trị giá 170 triệu USD, giảm 1,8% về lượng và giảm 6,7% về

​Tấm, phiến, màng nhựa xuất khẩu lớn nhất trong 9 tháng đâu năm 2021 (26-11-2021)

Với kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2021, tấm, phiến, màng nhựa thay thế' túi nhựa trở thành sản phẩm nhựa xuất khẩu lớn

Dự kiến xuất khẩu sản phẩm nhựa sang Hàn Quốc tăng khá mạnh trong năm 2021 (26-11-2021)

Xuất khẩu sản phẩm nhựa sang thị trường Hàn Quốc có tốc độ tăng trưởng khá mạnh. Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 4 của sản phẩm nhựa xuất khẩu

​Nhập khẩu chất dẻo nguyân liệu PET, Polyete, ABS từ thị trường Thái Lan tăng mạnh (22-11-2021)

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Thái Lan 9 tháng đẩu năm 2021 đạt 483 nghìn tấn với trị giá 713 triệu USD, tăng 8,1% về lượng và tăng 48,6%

​Xuất khẩu sân phẩm nhựa tới thịtrường EU tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2021 (12-11-2021)

EU là thị trường lớn thứ 3 nhập khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2021 với kim ngạch xuất khẩu ngày càng tăng trưởng mạnh. Theo

​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PE, EVA, ABS, PA từ thị trườngĐài Loan tăng mạnh (12-11-2021)

9 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Đài Loan đạt 597 nghìn tấn với trị giá 1,18 tũ USD, tăng 6,4% về lượng và tăng 53,1%

Xuất khẩu sản phẩm nhựa sang thị trường Mỹ tăng 90% trong năm 2021 (29-10-2021)

Theo thông kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhụa tới thị trường Mỹ trong 8 tháng đầu năm 2021 đạt 1,19 tỷ USD, chiếm 37,2%

​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PET, EVA, PC, PE từ thị trường Hàn Quốc tăng mạnh (29-10-2021)

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Hàn Quốc 8 tháng đầu năm 2021 đạt 904 nghìn tấn, trị giá 1,54 tỷ USD, tăng 20,8% về lượng và tăng 58,2% về

Xuất khẩu sản phẩm nhựa sang Mỹ 4 tháng đầu năm 2021 tăng trên 95% (25-06-2021)

4 tháng đầu năm 2021 kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa đạt gần 1,48 tỷ USD, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm 2020. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục

​ Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 3 nhập khẩu sẩn phẩm nhựa Việt Nam (16-04-2021)

Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 3 nhập khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong tháng 01/2021. Theo thống kê của Hải Quan Việt Nam, trong tháng 01/2021, kim ngạch

​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PVC, PE từ thị trường Trung Quốc tăng mạnh (24-02-2021)

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Trung Quốc năm 2020 đạt 849 nghìn tấn vói trị giá 1,35 tỷ USD, tăng 12,3% về lượng và tăng 3,8% về trị giá

Xuất khẩu sản phẩm nhựa tới EU nửa cuối năm 2020 có nhiều tín hiệu tăng trưởng (12-08-2020)

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tháng 7/2020 ước đạt 300 triệu USD, tăng 3,6% so với tháng 6/2020, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2019. Kim ngạch xuất khẩu sản

Tham khảo doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm nhựa tớl thị trường Nhật Bản trong tháng 5/2020 (31-07-2020)

Tên doanh nghiệp Kim ngạch (nghìn USD) CTY TNHH NHỰA AAB 953 CTY TNHH FIGLA-VIỆT NAM. 933 CTY TNHH C&H VINA 932 CTY TNHH FONG HO 924 CTY TNHH TAKAGI VIỆT NAM 873 CTY TNHH NỚC GIẢI

Xuất khẩu tới nhựa tới thị trường Nhật Bản xu hướng tăng dần (31-07-2020)

Nhật Bản là thị trường nhập khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam lớn thứ 2 sau Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt

Kim ngạch xuất khẩu sàn phẩm nhựa tới thị trường Mỹ tăng mạnh (23-07-2020)

Sản phẩm nhựa của Việt Nam xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2020 sang 125 thị trường trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa trong tháng 5/2020 tới

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PVC từ thị trường Hàn Quốc tăng mạnh (23-07-2020)

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Hàn Quốc tháng 5/2020 đạt 82 nghìn tấn với trị giá 93,7 triệu USD, tăng 3,8% về lượng nhưng giảm 11,9% về

Xuất khẩu sân phẩm nhựa với phương thức vận chuyên vá điều kiện giao hàng (02-07-2020)

Theo thống kê, trong tháng 5/2020, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa đạt 261,7 triệu USD, giảm 6,5% so với tháng 4/2020, giảm 12,1% so với tháng 5/2019. Kim ngạch

​Tình hình xuất khẩu sản phẩm nhựa tuần từ 15/6 đến 22/6/2020 (25-06-2020)

Theo thống kê sơ bộ, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam tuần từ 15/6 đến ngày 22/6/2020 đạt 84,6 triệu USD, giảm 14,4% so với tuần trước đó.

​THAM KHẢO MỘT SỐ LÔ HÀNG NGUYÊN LIỆU NHỰA NHẬP KHẨU (từ ngày 15/06 đến 22/6/2020) (25-06-2020)

Theo số liệu thống kê sơ bộ, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tuần qua đạt 160 nghìn tấn với trị giá 176 triệu USD, tăng 3,5% về lượng nhưng giảm 2,6% về

Tình hình nhập khẩu nguyên liệu nhựa tuần từ ngày 04/6 đến 11/6/2020 (19-06-2020)

Theo số liệu thống kê sơ bộ, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tuần qua đạt 160 nghìn tấn với trị giá 176 triệu USD, tăng 3,5% về lượng nhưng giảm 2,6% về

​Xuất khẩu sản phẩm nhựa sang Mỹ tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2020 (19-06-2020)

Theo thống kê của Hải Quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2020, Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất nhập khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam, đạt 341 triệu USD,