​HỌP BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ VI_NGÀY 10.05.2023

Chiều ngày 10.05.2023, tại Phòng họp Saigon Continental Hotel – 132 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM, Ban Chấp Hành Hiệp Hội Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ VI (2018-2023) đã họp mặt về việc xin ý kiến tổ chức chương trình Đại hội thành viên HHNVN nhiệm kỳ VII (2023 – 2028). Ngoài ra, Ban Chấp Hành cũng nghe Báo cáo các công việc lớn hiện văn phòng Hiệp hội nhựa Việt Nam đang theo dõi, xử lý và giao trách nhiệm thực hiện đến từng thành viên BCH.

BCH đã thống nhất chọn ngày 22/10/2023 để tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII (2023-2028). Đây cũng là dịp kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Hiệp Hội Nhựa Việt Nam.

Buổi họp đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của toàn thể thành viên BCH và đã thống nhất và quyết nghị được các nội dung liên quan.