Tên Văn bản Mã số/ ký hiệu Loại Văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lực
Quyết định 13/QĐ-CP ngày 23/5/2023: Ban hành danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
Quyết định 23/05/2023 01/06/2023
Nghị định 12/NĐ-CP ngày 14/4/2023: Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023
Nghị định 14/04/2023 14/04/2023
Quyết định 1403/QĐ-BCT
Nghị quyết 15/07/2022 15/07/2022
Thông tư Số: 37/2019/TT-BCT
Thông tư 29/11/2019 15/01/2020
​Quyết định 2201/QĐ-BCT
Quyết định 24/09/2021 24/09/2021
Thông tư số 42/2019/TT-BCT
Thông tư 18/12/2019 05/02/2020
Thông tư số 38/2016/TT-BCT
Thông tư 28/12/2016 10/02/2017
Quyết định số 280/QĐ-TTg
Quyết định 13/03/2019 13/03/2019
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT
Thông tư 10/01/2022 10/01/2022
Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14
Luật 17/11/2020 01/01/2022
Về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
33/CT-TTg Khác 20/08/2020 20/08/2020
V/v xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới (cập nhật văn bản)
Khác 05/02/2020 05/02/2020
Công văn 10756/BTC-CST Vv tăng thuế nhập khẩu PP
Công văn 13/09/2019 13/09/2019
Điều tra chống bán phá giá màng BOPP...
Quyết định 08/08/2019 08/08/2019
​Mời tham dự Hội thảo chính sách phát triển doanh nghiệp KH&CN và ươm tạo công nghệ, ươm tao KH&CN
Khác 14/06/2019 05/07/2019
Vv Mời tham dự hội nghị " Gặp mặt các đại sứ Khu vực Trung Đông - Châu Phi 2019"
1902 /BNG - TĐCP Công văn 29/05/2019 29/05/2019
Vận động tài trợ, ủng hộ " Nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật lần XIII năm 2019"
01 /TN-CTD Khác 19/04/2019 19/04/2019
Công văn 406/TCHQ-GSQL: tăng cường công tác quản lý nhập khẩu phế liệu
Công văn 17/01/2019 17/01/2019
​CV: 5807/BTNMT-TCMT: gởi công ty nhập khẩu phê
​CV: 5807/BTNMT-TCMT Công văn 23/10/2018 23/10/2018
CV: 5806/BTNMT-TCMT: trả lời kiến nghị về nhập khẩu phế liệu nhựa làm nguyên liệu sản xuất
CV: 5806/BTNMT-TCMT Công văn 23/10/2018 23/10/2018
405/TB-VPCP về nhập khẩu phế liệu nhựa
Công văn 18/10/2018 18/10/2018
QCVN 32:2018/BTNMT
QCVN 32:2018/BTNMT Thông tư 14/09/2018 29/10/2018
Quốc gia QCVN 32:2010/BTNMT
QCVN 32:2010/BTNMT Khác 29/12/2010 01/01/2011
Chỉ thị 27/CT-TTg 2018 về tăng cường quản lý nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu
Chỉ thị 27/CT-TTg Khác 17/09/2018 17/09/2018