Tên Văn bản Mã số/ ký hiệu Loại Văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lực
Quyết định 13/QĐ-CP ngày 23/5/2023: Ban hành danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
Quyết định 23/05/2023 01/06/2023
Nghị định 12/NĐ-CP ngày 14/4/2023: Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023
Nghị định 14/04/2023 14/04/2023
Quyết định số 280/QĐ-TTg
Quyết định 13/03/2019 13/03/2019
Về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
33/CT-TTg Khác 20/08/2020 20/08/2020
405/TB-VPCP về nhập khẩu phế liệu nhựa
Công văn 18/10/2018 18/10/2018
Chỉ thị 27/CT-TTg 2018 về tăng cường quản lý nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu
Chỉ thị 27/CT-TTg Khác 17/09/2018 17/09/2018
Thông báo số 281/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
281/TB-VPCP Khác 07/08/2018 07/08/2018
Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP.
Nghị định 16/11/2017 01/01/2018
Quyết định 45/2017/QĐ-TTg: Tăng thuế xuất nhập khẩu đối với các mặt hàng
Quyết định 16/11/2017 01/01/2018
Nghi dinh 122/2016/NĐ-CP ban hanh quy dinh muc thue nhap khau nguyen lieu PP
Nghị định 01/09/2016 01/09/2016
Nghị định số 69/2012/NĐ-CP : Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 nghị định số 67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
69/2012/NĐ-CP Nghị định 14/09/2012 15/11/2012