Tên Văn bản Mã số/ ký hiệu Loại Văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lực
Công văn 10756/BTC-CST Vv tăng thuế nhập khẩu PP
Công văn 13/09/2019 13/09/2019
Công văn 406/TCHQ-GSQL: tăng cường công tác quản lý nhập khẩu phế liệu
Công văn 17/01/2019 17/01/2019
Công văn 3738/TCHQ-GSQL Quản lý phế liệu nhập khẩu
Công văn 26/06/2018 26/07/2018
Công văn 2228/GSQL-GQ1: thủ tục nhập khẩu phế liệu
Công văn 23/07/2018 23/07/2018
Công văn 4202/TCHQ-PC Hướng dẫn nhập khẩu phế liệu
4202/TCHQ-PC Công văn 17/07/2018 24/07/2018
Công văn 4294/GM- TCHQ: Hướng dẫn quản lý nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam
4202/TCHQ-PC. Khác 20/07/2018 24/07/2018
Vv Xây dựng Hàng hóa XNK Việt Nam
2149/BTC-TCHQ Thông tư 20/02/2017 01/01/2018
Vv Xây dựng Hàng hóa XNK Việt Nam
2149/BTC-TCHQ Thông tư 20/02/2017 01/01/2018
Thông tư 16/2016/TT-BTC SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU NGUÊN LIỆU NHỰA PP
16/2016/TT-BTC Thông tư 21/01/2016 06/03/2016
Thông tư 75/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ
75/2016/TT-BTC Thông tư 05/05/2016 10/07/2016
Quyết định 996/QĐ-BTC: Hệ thống chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp
996/QĐ-BTC Quyết định 06/06/2016 18/06/2016
Thông tư số 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
152/2011/TT-BTC Thông tư 28/09/2012 15/11/2012