Chương trình Triển lãm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp và Sản phẩm (12-11-2021)

Kí nh gửi: Q uý doanh nghiệp Hội viên (Mời tham dự Chương trình Triển lãm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp và Sản phẩm) Thực hiện chương trình Hỗ trợ Phát

Mời tham dự gian hàng tại Hội chợ triển lãm Nhựa & Máy móc, Thiết bị, Bao bì & In Ấn – COMPLAST VIETNAM 2018 lần thứ 3, từ ngày 10-12/01/2018 (02-11-2017)

Kính gửi : Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp Nhựa (V/v:Mời tham dự gian hàng tại Hội chợ triển lãm Nhựa & Máy móc, Thiết bị, Bao bì & In Ấn – COMPLAST VIETNAM 2018

Triển lãm quốc tế về công nghiệp nhựa và cao su tại Việt Nam (22-08-2017)

Triển lãm Quốc tế lần thứ 17 về ngành công nghiệp Nhựa & Cao su tại Việt Nam (VietnamPlas 2017) sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16/9/2017 tại Trung tâm Hội chợ

​Triển lãm quốc tế về ngành nhựa, in ấn tại sắp diễn ra tại Hà Nội (15-03-2017)

Từ ngày 22 đến 25/3/2017, tại Trung Tâm Triển Lãm Quốc Tế Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm quốc tế lần thứ 9 về ngành công nghiệp nhựa, in ấn và đóng gói

Hội chợ, triển lãm về Nhựa, Bao bì và In ấn lần thứ 2 “PLASTICS VIETNAM 2017” (20-10-2016)

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp Nhựa Với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 15 – 18%/năm, ngành Nhựa Việt Nam được xem là một trong những ngành có

Hội chợ trong nước (19-06-2016)

Các buổi hội chợ thành viên VPAS tham gia.

Mời tham dự gian hàng tại Hội chợ triển lãm Nhựa, Bao bì & Cao su – PLASTICS VIETNAM 2015 (17-03-2015)

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp Nhựa (V/v:Mời tham dự gian hàng tại Hội chợ triển lãm Nhựa, Bao bì & Cao su – PLASTICS VIETNAM 2015) Với tốc độ tăng

Mời tham dự gian hàng tại Hội chợ triển lãm nhựa – VietnamPlas 2014; Myanmar 2014 và Cambodia 2014 (17-06-2014)

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp Nhựa (V/v:Mời tham dự gian hàng tại Hội chợ triển lãm nhựa – VietnamPlas 2014; Myanmar 2014 và Cambodia 2014) Với tốc độ

Mời tham dự gian hàng tại Hội chợ triển lãm về sản phẩm Ngành Nhựa Việt Nam – “VietnamPlas 2012” (18-09-2012)

Kính gửi : LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP (V/v: M ời t ham dự gian hàng tại Hội chợ triển lãm về sản phẩm Ngành Nhựa Việt Nam – “VietnamPlas 2012 ”) Nhằm quảng