CHƯƠNG TRÌNH DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN NĂM 2021

CHƯƠNG TRÌNH DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN NĂM 2021

Năm 2021, dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động xuất khẩu Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng ấn tượng so với năm 2020, kim ngạch xuất khẩu cả năm 2021 đạt 336,3 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Đạt được kết quả này, bên cạnh sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt và linh hoạt của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, còn là sự nỗ lực và quyết tâm cao của cộng đồng doanh nghiệp.

Với mục tiêu ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Việt Nam với đối tác nước ngoài, Bộ Công Thương tiếp tục triển khai Chương trình xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021”

Hiệp hội Nhựa Việt Nam trân trọng chuyển đến Quý Doanh nghiệp có tham gia xuất khẩu trong lĩnh vực nhựa những tiêu chí cơ bản của chương trình “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021 để Quý Doanh nghiệp tham khảo và chuẩn bị hồ sơ tham gia chương trình.

Tiêu chí xét chọn

Mẫu đăng ký