Đăng ký
Đăng ký làm hội viên VPAS

Để đăng ký làm Hội viên VPA, vui lòng download file dưới đây:

  1. Sơ yếu lý lịch người đại diện
  2. Hồ sơ chính thức hội viên
  3. Hồ sơ hội viên tiếng Anh chính thức
  4. Lệ phí đăng ký hội viên VPA
  5. Mẫu gia nhập chính thức
  6. Điều lệ

Sau khi điền đầy đủ thông tin, vui lòng gửi về địa chỉ email: nguyenthingocdung2003@yahoo.com

Mọi thắc mắc xin liên hệ với:
Ms. Ngọc Dung – Phụ trách Hội viên và Đào tạo Văn phòng Hiệp hội
Email: info@vpas.vn
Tel: 08 3521 8552 - 53
Mobile: 0918.82 82 56
Fax: 08 3521 8554


Tải về