Liên hệ
Hiệp hội nhựa Việt Nam

156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: 08–35218552

Fax: 08–35218554

E-mail: info@vpas.vn


Liên hệ với chúng tôi

Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu bên dưới