CHƯƠNG TRÌNH THAM DỰ HỘI CHỢ NGÀNH NHỰA TẠI DUSSELDORF, ĐỨC và THAM QUAN HÀ LAN – ĐAN MẠCH - NAUY

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP NHỰA VIỆT NAM

(V/v: Chương trình tham dự Hội chợ K-2022 và KSTT Hà Lan – Đan Mạch - Nauy)

Hội chợ toàn cầu ngành Công nghiệp Nhựa và Cao su được tổ chức thường kỳ (03 năm/lần) “K – Dusseldorf 2022” luôn được đánh giá là hội chợ lớn nhất thế giới cho ngành Nhựa và Cao su (đây là kỳ hội chợ lần thứ 22 diễn ra tại thành phố Dusseldorf – Germany từ ngày 19/10 – 26/10/2022). Và thực tế K - Dusseldorf (www.k-online.de) đã trở thành địa điểm gặp gỡ quan trọng nhất cho các Doanh nghiệp trong ngành Nhựa từ khắp nơi trên thế giới trong những năm qua. Vì vậy, Hiệp hội Nhựa Việt Nam sẽ tổ chức đoàn Doanh nghiệp Nhựa Việt Nam tham quan hội chợ kết hợp việc tham quan thị trường tạị Hà Lan, Đan Mạch và Nauy (đính kèm Chương trình Chi tiết).

Vậy kính mời các thành viên Hiệp hội Nhựa Việt Nam và các nhà doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhựa – cao su trong phạm vi cả nước tham dự chuyến đi này.

Trân trọng.