Mời tham gia khóa đào tạo “Công nghệ và Kỹ thuật Vận hành máy ép phun nhựa và đùn nhựa (05-03-2024)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Công nghệ và Kỹ thuật Vận hành máy ép phun nhựa và đùn nhựa ” Công nghệ và Kỹ

Mời tham gia khóa đào tạo “Công nghệ và Kỹ thuật Vận hành máy ép phun nhựa” (06-12-2023)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Công nghệ và Kỹ thuật Vận hành máy ép phun nhựa” Công nghệ và Kỹ thuật Vận hành

Thư mời tham gia khóa đào tạo Vật liệu nhựa và phụ gia xanh an toàn thân thiện môi trường (13-07-2023)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Thư mời tham gia khóa đào tạo Vật liệu nhựa và phụ gia xanh an toàn thân thiện môi trường Hiện nay, vấn đề an

Mời tham gia khóa đào tạo Giải pháp kỹ thuật và mỹ thuật nhằm nâng cao giá trị bao bì nhựa trong lĩnh vực thực phẩm và mỹ phẩm Nguyên liệu – Giải pháp – Tái chế (09-05-2023)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Thư mời tham gia khóa đào tạo Giải pháp kỹ thuật và mỹ thuật nhằm nâng cao giá trị bao bì nhựa trong lĩnh vực

Mời tham gia khóa đào tạo “Công nghệ phối trộn vật liệu nhựa và phụ gia” (21-09-2022)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Thư mời tham gia khóa đào tạo “ Công nghệ phối trộn vật liệu nhựa và phụ gia ” Hiện nay, vấn đề phối trộn

Mời tham gia khóa đào tạo “Phát triển các kỹ năng quản lý hệ thống sản xuất hiệu quả” (12-09-2022)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Phát triển các kỹ năng quản lý hệ thống sản xuất hiệu quả ” Chương trình được

Thư mời tham gia khóa đào tạo “Hướng dẫn phương pháp nhận biết và đánh giá nguyên liệu/phế liệu nhựa nhằm chuẩn bị tốt cho gia công sản phẩm” (18-07-2022)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Thư mời tham gia khóa đào tạo “ Hướng dẫn phương pháp nhận biết và đánh giá nguyên liệu/phế liệu nhựa nhằm

V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Công nghệ phối trộn vật liệu nhựa và phụ gia” (08-06-2022)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Công nghệ phối trộn vật liệu nhựa và phụ gia ” Hiện nay, vấn đề phối trộn các

V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Chọn lựa Vật liệu nhựa và phụ gia trong sản xuất sản phẩm nhựa” (01-03-2022)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Chọn lựa Vật liệu nhựa và phụ gia trong sản xuất sản phẩm nhựa ” Vật liệu

Mời tham gia khóa đào tạo Công nghệ ép đùn thổi màng mỏng (08-04-2021)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Công nghệ ép đùn thổi màng mỏng ” - CÔNG TY SẢN XUẤT BAO BÌ"> Khóa đào tạo ép

V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật ép phun nhựa” Tp.HCM ngày 30/03/2021 (10-03-2021)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Kỹ thuật ép phun nhựa ” Nhằm để tiếp tục hỗ trợ quý Doanh nghiệp đào tạo

​THƯ MỜI THAM GIA KHÓA TẬP HUẤN NGẮN HẠN TÁI CHẾ NHỰA – HIỆN TRẠNG VÀ CƠ HỘI (03-12-2020)

THƯ MỜI THAM GIA KHÓA TẬP HUẤN NGẮN HẠN TÁI CHẾ NHỰA – HIỆN TRẠNG VÀ CƠ HỘI Kính gửi: Ban Lãnh Đạo Quý Doanh Nghiệp Ngành Nhựa Với mục đích nâng cao

Thư mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật phối trộn vật liệu nhựa và phụ gia” (11-11-2020)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Thư mời tham gia khóa đào tạo “ Kỹ thuật phối trộn vật liệu nhựa và phụ gia ” Vấn đề phối trộn các loại

Mời tham gia khóa đào tạo “Vật liệu nhựa và phụ gia” ngày 2-4/11 tại Hà Nội (14-10-2020)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Vật liệu nhựa và phụ gia ” Nhằm để tiếp tục hỗ trợ quý Doanh nghiệp nâng cao

V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật ép phun nhựa” 7-9/10/2020 (18-09-2020)

Kính gửi :Ban Lãnh Đạo Quý Doanh Nghiệp V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Kỹ thuật ép phun nhựa ” Nhằm để tiếp tục hỗ trợ quý Doanh nghiệp đào tạo

V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật ép phun nhựa” 17-19/08 (28-07-2020)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Kỹ thuật ép phun nhựa ” Nhằm để tiếp tục hỗ trợ quý Doanh nghiệp đào tạo

V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Vật liệu nhựa và phụ gia” 2020 (17-06-2020)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Vật liệu nhựa và phụ gia ” Nhằm để tiếp tục hỗ trợ quý Doanh nghiệp nâng cao

Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật ép dùn thổi đúc nhựa” 25-27/11/2019 (08-11-2019)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Kỹ thuật ép dùn thổi đúc nhựa ” Nhằm để hỗ trợ quý Doanh nghiệp nâng cao kiến

V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Vật liệu nhựa và phụ gia” 29-31/10 (08-10-2019)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Vật liệu nhựa và phụ gia ” Nhằm để hỗ trợ quý Doanh nghiệp nâng cao kiến thức

Lớp Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp (06-08-2019)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia chương trình đào tạo Lớp Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp Chủ đề: Thương hiệu, Nhãn

Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật phối trộn nhựa” tại HCM ngày 17-19/07 (26-06-2019)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Kỹ thuật phối trộn nhựa ” Kỹ thuật phối trộn nhựa là nhằm để giới thiệu

Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật ép phun nhựa” 10-12/07 tai Hà Nội (26-06-2019)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Kỹ thuật ép phun nhựa ” Nhằm để tiếp tục hỗ trợ quý Doanh nghiệp nâng cao kiến

V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Kỹ thuật ép phun nhựa” T4/2019 (29-03-2019)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Kỹ thuật ép phun nhựa ” Nhằm để hỗ trợ quý Doanh nghiệp nâng cao kiến thức

Mời tham gia khóa đào tạo “Công nghệ ép phun phôi và căng thổi đúc vỏ chai PET” (10-10-2018)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Công nghệ ép phun phôi và căng thổi đúc vỏ chai PET” Tiếp tục hỗ trợ các