THÔNG BÁO V/v: Tiêu chí xét chọn ‘Doanh nghiệp Xuất khẩu Uy tín” năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Tiêu chí xét chọn ‘Doanh nghiệp Xuất khẩu Uy tín” năm 2021

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NHỰA

Năm 2021, dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động xuất khẩu Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng ấn tượng so với năm 2020, kim ngạch xuất khẩu cả năm 2021 đạt 336,3 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Đạt được kết quả này, bên cạnh sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt và linh hoạt của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, còn là sự nỗ lực và quyết tâm cao của cộng đồng doanh nghiệp.

Với mục tiêu ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Việt Nam với đối tác nước ngoài, Bộ Công Thương tiếp tục triển khai Chương trình xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021”

Hiệp hội Nhựa Việt Nam trân trọng chuyển đến Quý Doanh nghiệp có tham gia xuất khẩu trong lĩnh vực nhựa những tiêu chí cơ bản của chương trình “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021 để Quý Doanh nghiệp tham khảo và chuẩn bị hồ sơ tham gia chương trình.

1. Đối tượng xét chọn:

  • Các doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam, bao gồm các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyên sản xuất, xuất khẩu liên quan đến Nhựa.
  • Chỉ xét chọn Doanh nghiệp, không xét chọn riêng lẻ các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp.

2. Tiêu chí xét chọn:

2.1 - Doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp và có lãi trong năm xét chọn.

2.2 - Không vi phạm pháp luật Việt Nam, không bị các đối tác trong và ngoài nước khiếu kiện về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng; thực hiện nghiêm túc hợp đồng xuất khẩu.

2.3 – Hoàn thành nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước.

2.4 - Có kim ngạch xuất khẩu năm 2021 của các mặt hàng xuất khẩu đạt mức tối thiểu là: 6.050.000 đô la Mỹ.

3. Thủ tục và thời gian xét chọn:

- Hồ sơ đăng ký xét chọn của doanh nghiệp bao gồm:

3.1 - Đơn đăng ký xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021” theo mẫu (được gửi đính kèm theo công văn này);

3.2 - Bản sao đăng ký kinh doanh có công chứng;

3.3 - Bản sao các bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận về các giải thưởng mà doanh nghiệp được khen thưởng trong năm trước thời điểm xét chọn;

Hồ sơ được lập thành 02 bộ và gửi về Văn phòng Hiệp hội Nhựa trước ngày 10/07/2022 để Hiệp hội Nhựa tập hợp và lập danh sách chuyển đến Bộ Công Thương.

Quý Doanh nghiệp đạt những tiêu chí trên, vui lòng điền vào Đơn đăng ký xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021” và gửi về Văn phòng HHNVN trước ngày 10/07/2022 theo địa chỉ: 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, Tp.HCM – Tel: 028-3521 8552 Fax: 028-3521 8554.

Trân trọng.

Chương trình xét chọn

Mẫu đăng ký