CÔNG TY TNHH NHỰA HÓA CHẤT AN NHƯ PHÚC
Tên DNCÔNG TY TNHH NHỰA HÓA CHẤT AN NHƯ PHÚC
Tên Thương mại
Logo CÔNG TY TNHH NHỰA HÓA CHẤT AN NHƯ PHÚC
Địa chỉ146 Linh Đông, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức
Tỉnh thànhHồ Chí Minh
Lĩnh vực hoạt động
Điện thoại08-66730925
Fax08-62820061
Emailvanthu@anppolymer.com
Websitewww.anppolymer.com
HT Quản lý chất lượng
Sản phẩm(SX, TM) hạt nhựa, phụ gia trong ngành nhựa
Tin tức / Thông tin từ CÔNG TY TNHH NHỰA HÓA CHẤT AN NHƯ PHÚC Quay lại