CÔNG TY TNHH MTV LỌC - HÓA DẦU BÌNH SƠN
Tên DNCÔNG TY TNHH MTV LỌC - HÓA DẦU BÌNH SƠN
Tên Thương mại
Logo CÔNG TY TNHH MTV LỌC - HÓA DẦU BÌNH SƠN
Địa chỉ208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Tỉnh thànhQuảng Ngãi
Lĩnh vực hoạt động
Điện thoại(84-55) 3825825
Fax(84-55) 3825826, 3616666
Emailinfo@dqr.com.vn
Websitebsr.com.vn
HT Quản lý chất lượng
Sản phẩmSản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế, sản xuất nguyên liệu Polypropylene (PP)
Tin tức / Thông tin từ CÔNG TY TNHH MTV LỌC - HÓA DẦU BÌNH SƠN Quay lại