CÔNG TY TNHH NHỰA Á ĐÔNG
Tên DNCÔNG TY TNHH NHỰA Á ĐÔNG
Tên Thương mại
Logo CÔNG TY TNHH NHỰA Á ĐÔNG
Địa chỉSong Phương, Hoài Đức - Hà Nội
Tỉnh thànhHà Nội
Lĩnh vực hoạt động
Điện thoại(84-4) 33658245
Fax(84-4) 33213268
Emailadongplastic@vnn.vn
Websitewww.adongcompany.com
HT Quản lý chất lượng
Sản phẩmHạt phụ gia trong ngành nhựa (Canxicarbonat)
Tin tức / Thông tin từ CÔNG TY TNHH NHỰA Á ĐÔNG Quay lại