Kỳ vọng đạt 10 tỷ USD sau 4 năm thực thi FTA Việt Nam-EAEU (07-10-2016)

Tại Hà Nội, Đại sứ các nước liên minh kinh tế Á - Âu đã tổ chức họp báo thông báo Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á -

Thông tư hướng dẫn Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á Âu (29-09-2016)

Hiệp định thương mại tự do giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á Âu và các quốc gia thành viên Liên minh (FTA VN-EAEU) được