CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
Tên DNCÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
Tên Thương mại
Logo CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
Địa chỉ371 Trần Cao Vân, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê
Tỉnh thànhĐà Nẵng
Lĩnh vực hoạt động
Điện thoại(84-511) 3714460, 3714642
Fax(84-511) 3826461, 371493
Emaildanaplast@dng.vnn.vn
Websitewww.danaplast.vn
HT Quản lý chất lượng
Sản phẩmSX sản phẩm tiêu dùng từ chất dẻo, bao bì các loại, ống nước PVC Compound và HDPE
Tin tức / Thông tin từ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG Quay lại