CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG THUẬN THÀNH
Tên DNCÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG THUẬN THÀNH
Tên Thương mại
Logo CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG THUẬN THÀNH
Địa chỉ1081 Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa
Tỉnh thànhLong An
Lĩnh vực hoạt động
Điện thoại(84-72) 3817578
Fax(84-72) 3817579
Emailctthuanthanh68@yahoo.com.vn
Website
HT Quản lý chất lượng
Sản phẩmSản xuất màng phủ nông nghiệp, màng PE cuộn
Tin tức / Thông tin từ CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG THUẬN THÀNH Quay lại