Xuất khẩu sản phẩm nhụa sang thi trường Trung Quốc giảm nhẹ trong quý I/2022

  • 3 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc là thị trường lớn thứ 8 cũa sản phẩm nhựa xuất khẩu Việt Nam, giảm 2 bậc so với cùng kỳ năm 2021.
  • Theo thống kê' cũa Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu sản phẩm nhựa cũa Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt 37,2 triệu USD, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2021. Tính riêng trong tháng 3/2022, xuất khẩu sản phẩm nhựa sang thị trường Trung Quốc đạt 15,6 triệu USD, tăng 57,1% so với tháng 2/2022 và tăng 7,8% so với tháng 3/2021.
  • Dự kiên, trong 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa cũa Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt khoảng 76,3 triệu USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 3 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc có các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 nghiêm ngặt hơn theo chính sách Zero - Covid. Tuy nhiên, các chính sách này không chỉ ảnh hưởng đến nhu cầu nội địa mà còn ảnh hưởng đến giao thông vận tải và hoạt động cảng, cửa khẩu. Điều này đã khiến hoạt động xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam sang thị trường này trở nên khó khăn hơn và không xác định được thời gian giao hàng. Đây là nguyên nhân chính khiến cho xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam sang thị trường Trung Quốc giảm nhẹ trong 3 tháng đầu năm 2022.

Theo dõi tình hình xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong năm 2021 nhận thấy xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam sang thị trường này tăng ở hầu hết các sản phẩm lớn nhất xuất khẩu sang Trung Quốc. Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu năm 2022, trong 10 sản phẩm nhựa lớn nhất xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chỉ có 4 sản phẩm nhựa có kim ngạch tăng đó là tấm, phiến, màng nhựa; các loại ố'ng và phụ kiện; linh kiện lắp đặt đổ đạc trong nhà, xe cộ; tượng nhỏ; chậu hoa và các đổ trang trí khác.

Cơ cấu xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2022 theo xu hướng đẩy mạnh xuất khẩu đối với các mặt hàng dùng trong đóng gói, hàng hóa hoặc các mặt hàng dùng trong xây lắp, phụ kiện ô tô như tấm, phiến, màng nhựa; các loại ố'ng và phụ kiện; linh kiện lắp đổ đạc trong nhà, xe cộ và giảm xuất khẩu đối với các mặt hàng sản phẩm nhựa gia dụng, túi nhựa...

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thi trường Trung Quốc năm 2021 - 2022

Chủng loại sản phẩm nhựa xuất khẩu

3 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc gổm 19 chủng loại sản phẩm nhựa. Trong đó có 7 sản phẩm nhựa xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 triệu USD. Tuy nhiên chỉ có sản phẩm nhựa tấm, phiến, màng nhựa đạt kim ngạch trên 10 triệu chiếm tới 53,2% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa.

Chiếm tới 53,2% thị phần xuất khẩu sản phẩm nhựa, tấm, phiến, màng nhựa là sản phẩm nhựa lớn nhất xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2022, đạt 19,3 triệu USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2021. Xuất khẩu tấm, phiến màng nhựa sang thị trường Trung Quốc chủ yếu là băng dính PVC cách điện; đệm chống xóc; màng nhựa PET; tấm tự dính PE; tấm mút xốp PU; miếng đệm nhựa giảm sóc; miếng băng dính dán bảo vệ linh kiện điện tử loại...Đây là các sản phẩm nhựa mà thị trường Trung Quốc dùng nhiều để phục vụ trong đóng gói hàng hóa nên nhu cầu tăng mạnh.

Trong khi đó, các sản phẩm nhựa dùng trong vận chuyển, đóng gói xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm trong 3 tháng đầu năm 2022, đạt 3,7 triệu USD, chiếm 10,1% thị phần xuất khẩu sản phẩm nhựa. So với cùng kỳ năm 2021, xuất khẩu sản phẩm nhựa này sang Trung Quốc giảm 8,8%. Các sản phẩm nhựa thuộc chủng loại sản phẩm nhựa này xuất khẩu sang Trung Quốc là Pallet nhựa, bao bì nhựa; khay nhựa đóng hàng; chai nhựa đóng gói...

Trái lại, xuất khẩu sản phẩm nhựa các loại ống và phụ kiện sang thị trường Trung Quốc tăng trong 3 tháng đầu năm 2022, đạt 2,8 triệu USD, chiếm 7,6% thị phần xuất khẩu. So với cùng kỳ năm 2021, xuất khẩu sản phẩm nhựa này tăng 21,4%.

Đáng chú ý, xuất khẩu sản phẩm linh kiện, lắp đặt đổ đạc trong nhà và xe cộ sang thị trường Trung Quốc lớn thứ 4 trong 3 tháng đầu năm 2022, đạt 2,7 triệu USD, chiếm 7,3% thị phần xuất khẩu. So với cùng kỳ năm 2021, xuất khẩu sản phẩm nhựa này sang thị trường Trung Quốc tăng 118,1%. Xuất khẩu sản phẩm nhựa này sang Trung Quốc chủ yếu là các phụ tùng ô tô


Tham khảo xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thi truờng Trung Quốc tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2022

Chủng loại

T3/2022 (nghìn USD)

So với T02/2022 (%)

3T/2022 (nghìn USD)

Tỷ trọng (%)

So với 3T/2021 (%)

Tấm, phiến, màng nhựa

8.504

73,8

19.329

53,2

10,7

Các SP dùng trong vặn chuyển, đóng gói

1.475

23,0

3.666

10,1

-8,8

Các loại ố'ng và phụ kiện

839

29,5

2.754

7,6

21,4

Linh kiện lắp đổ đạc trong nhà,xe cộ

1.099

31,7

2.653

7,3

118,1

SP nhựa công nghiệp

1.071

68,5

2.346

6,5

-38,4

Nút, nắp, mũ van

628

44,4

1.297

3,6

-5,9

SP nhựa gia dụng

414

31,8

1.067

2,9

-44,8

Dây đai

223

115,3

665

1,8

-55,2

Tượng nhỏ, chặu hoa và các đổ trang trí khác

319

85,8

627

1,7

144,0

Túi nhựa

199

362,5

607

1,7

-34,7

Hàng may mặc và đổ phụ trợ

123

3,6

501

1,4

90,9

Đổ vặt dùng trong xây lắp

121

81,6

220

0,6

-35,1

Các SP vệ sinh, y tế và phẫu thuật

54

-36,3

187

0,5

346,1

Đồ dùng trong văn phòng, trường học

63

-18,6

159

0,4

-55,5

Thiế't bị, dụng cụ an toàn và bảo vệ

72

116,2

107

0,3

18,2

Vải bạt

1

46

0,1

-91,8

Thiế't bị vệ sinh

25

0,1

-13,6

Suốt chỉ, ống chỉ, bobbin

2

-21,3

17

0,0

-3,2