Tháng 4/2022 kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhụa của Việt Nam giảm nhẹ

Theo uớc tính, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong tháng 4/2022 đạt 521,5 triệu USD, giảm 2,8% so với tháng 3/2022 nhung tăng 28,3% so với tháng 4/2021. Tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa cũa Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt khoảng 1,92 tỷ USD tăng trên 25% so với năm 2021.

Túi nhựa; tấm, phiến, màng nhựa và đổ dùng trong xây lắp là 3 sản phẩm nhựa xuất khẩu lớn nhất trong 3 tháng đầu năm 2022, chiếm 54% tổng kim ngạch xuấ't khẩu. Nhìn chung, xuất khẩu một số chủng loại sản phẩm nhựa của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2022 tăng khá mạnh so với cùng kỳ năm 2021 là do các sản phẩm nhựa này xuất khẩu tăng mạnh đến thị trường Mỹ do nhu cầu của thị trường này tăng mạnh ở một số sản phẩm nhựa dùng cho xây dựng và trang trí nhà cửa như sàn nhựa, rèm cửa, màn sáo, tấm trải sàn...

3 tháng đầu năm 2022, giá nguyên liệu hạt nhựa tăng mạnh theo giá dầu của thế giới khiến cho các doanh nghiệp ngành nhựa Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, tại thị trường Trung Quốc, các biện pháp Covid-19 nghiêm ngặt hơn theo chính sách Zero-Covid của thị trường này không chỉ ảnh hưởng đến nhu cầu nội địa mà còn ảnh hưởng đến giao thông vận tải và hoạt động cảng. Điều này đã khiến hoạt động xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam sang thị trường này trở nên khó khăn hơn và không xác định được thời gian giao hàng.

Dự kiến, xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2022 sẽ tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021 do nhu cầu một sô' mặt hàng túi nhựa; tấm, phiến, màng nhựa ở các thị trường ở mức cao. Ngoài ra, một sô' sản phẩm nhựa như sàn nhựa, rèm của nhựa, tấm trải sàn nhựa xuất khẩu ngày càng tăng trưởng mạnh sang thị trường Mỹ.

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa năm 2021 - 2022 (Đvt: Triệu USD)


Nguồn: Tổng cục Hải quan Chủng loại nhựa xuất khẩu

3 tháng đầu năm 2022, trong 21 chủng loại sản phẩm nhựa Việt Nam được xuất khẩu có 5 sản phẩm nhựa đạt kim ngạch trên 100 triệu USD. Ba sản phẩm nhựa lớn nhất xuất khẩu đều đạt trên 200 triệu USD là túi nhựa; tấm, phiến, màng nhựa và đổ dùng trong xây lắp với tổng kim ngạch xuất khẩu của 3 sản phẩm nhựa này chiếm tới 54% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa.

3 tháng đầu năm 2022, túi nhựa vẫn là sản phẩm nhựa xuất khẩu lớn nhất, chiếm 19,2% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa, đạt 263,6 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2021, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này tăng 28,3%. Túi nhựa được xuất khẩu nhiều nhất tới 5 thị trường Nhật Bản, Mỹ, Đức, Hà Lan và Anh trong 5 tháng với kim ngạch xuất khẩu đều đạt trên 15 triệu USD.

Cơ câu sản phẩm nhựa Việt Nam xuất khẩu trong 3 tháng đẩu năm 2022

(% tính theo trị giá)


Tấm, phiến, màng nhựa là sản phẩm nhựa được xuất khẩu nhiều thứ hai trong 3 tháng đầu năm 2022, đạt 261,9 triệu USD, chiếm 19,1% tổng kim ngạch xuấ't khẩu sản phẩm nhựa, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2021. Sản phẩm nhựa này được xuấ't khẩu nhiều nhất tới thị trường Mỹ, Hàn Quốc, An Độ và một sô' thị trường thuộc khối ASEAN trong 3 tháng.

Đặc biệt, nhu cầu đô'i với mặt hàng sàn nhựa của thị trường Mỹ tăng mạnh nên sản phẩm nhựa đổ dùng trong xây lắp vẫn xuất khẩu tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm 2022, đạt 216 triệu UsD, chiếm 15,7% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. So với cùng kỳ năm 2021, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này tăng 129,2%. Sản phẩm này được xuất khẩu chủ yếu đến thị trường Mỹ. Ngoài ra, đổ dùng trong xây lắp còn được xuất khẩu nhiều đến thị trường Nhật Bản và Bỉ, tuy nhiên kim ngạch thấp hơn rất nhiều so với xuất khẩu đến thị trường Mỹ.

Sản phẩm nhựa gia dụng xuất khẩu lớn thứ 4 trong 3 tháng đầu năm 2022, đạt 119,5 triệu USD, chiếm 8,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. So với cùng kỳ năm 2021, xuất khẩu sản phẩm nhựa này tăng 19,2%. Sản phẩm nhựa này xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Mỹ và Nhật Bản trong 3 tháng.

Một sản phẩm nhựa khác xuất khẩu tăng trong 3 tháng đầu năm 2022 là vải bạt, đạt 115,5 triệu USD, chiếm 8,4% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. So với cùng kỳ năm 2021, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa vải bạt tăng 20,3%. Sản phẩm này xuất khẩu nhiều nhất đến thị trường Mỹ và Nhật Bản trong 3 tháng.

Ngoài ra, còn một sô sản phẩm nhựa khác xuất khẩu tăng khá mạnh trong 3 tháng đầu năm 2022 là các sản phẩm nhựa dùng trong vận chuyển, đóng gói và các loại ô'ng, phụ kiện; tượng nhỏ, chậu hoa và các đổ trang trí khác; vỏ mỹ phẩm... Các sản phẩm nhựa này có nhiều tiềm năng đẩy mạnh xuất khẩu hơn nữa trong năm 2022.

Tham khảo xuất khẩu sản phẩm nhựa tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2022


Chủng loại

T3/2022 (nghìn USD)

So với T02/2022 (%)

3T/2022 (nghìn USD)

Tỷ trọng (%)

So với 3T/2021 (%)

Túi nhựa

99.229

54,7

263.644

19,2

28,3

Tấm, phiến, màng nhựa

101.047

41,5

261.922

19,1

19,9

Đổ vật dùng trong xây lắp

83.363

73,6

215.982

15,7

129,2

SP nhựa gia dụng

47.641

66,0

119.492

8,7

19,2

Vải bạt

44.163

59,3

115.540

8,4

20,3

Linh kiện lắp đổ đạc trong nhà, xe cộ

27.817

59,8

72.239

5,3

3,4

Các SP dùng trong vận chuyển, đóng gói

23.536

23,2

66.652

4,9

13,2

SP nhựa công nghiệp

23.605

29,3

58.096

4,2

-2,1

Các loại ô'ng và phụ kiện

16.485

61,3

48.664

3,5

81,9

Tượng nhỏ, chậu hoa và các đổ trang trí khác

15.013

87,7

37.845

2,8

17,9

Đổ dùng trong văn phòng, trường học

12.571

117,0

26.376

1,9

22,6

Vỏ mỹ phẩm

9.760

46,8

24.035

1,8

87,9

Nút, nắp, mũ van

6.862

50,3

18.887

1,4

27,9

Dây đai

4.118

45,2

11.784

0,9

-18,9

Thiết bị vệ sinh

3.715

104,4

9.156

0,7

17,1

Các SP vệ sinh, y tế và phẫu thuật

3.026

45,9

7.113

0,5

3,0

Hàng may mặc và đồ phụ trợ

1.988

16,9

6.031

0,4

-13,2

Thiế't bị, dụng cụ an toàn và bảo vệ

1.598

29,9

3.623

0,3

175,1

Đồ chơi

1.152

48,3

3.465

0,3

23,7

Suốt chỉ, ống chỉ, bobbin

424

71,0

1.091

0,1

-7,0