V/v: Thư mời tham dự khóa đào tạo "Các kỹ thuật tái chế phế liệu nhựa” tai HN va Tp HCM (27-07-2016)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÍ DOANH NGHIỆP NHỰA V/v: Thư mời tham dự khóa đào tạo "Các kỹ thuật tái chế phế liệu nhựa” Để đẩy mạnh công tác sản xuất, mở

V/v: Mời tham dự khóa đào tạo "Vật liệu nhựa và phụ gia” ngày 15,16,17/07/2013 (27-07-2016)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÍ DOANH NGHIỆP NHỰA V/v: Mời tham dự khóa đào tạo "Vật liệu nhựa và phụ gia” Để tiếp tục hỗ trợ các DN nhựa Việt Nam nâng cao

V/v: Mời tham dự khóa đào tạo "Công nghệ ép đùn nhựa” ngày 29,30,31/05/2013 (27-07-2016)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÍ DOANH NGHIỆP NHỰA V/v: Mời tham dự khóa đào tạo "Công nghệ ép đùn nhựa” Nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp nhựa, Hiệp hội Nhựa Việt

V/v: Mời tham dự khóa đào tạo "Công nghệ ép phun nhựa” ngày 09,10,11/04/2013 (27-07-2016)

Kính gửi : LÃNH ĐẠO QUÍ DOANH NGHIỆP NHỰA V/v: Mời tham dự khóa đào tạo "Công nghệ ép phun nhựa” Xuất phát từ nhu cầu đào tạo của nhiều Doanh nghiệp

V/v: Mời tham dự khóa đào tạo "Understanding PET packaging and its properties") (27-07-2016)

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp Hội viên Hiệp hội Nhựa Việt Nam (V/v: Mời tham dự khóa đào tạo "Understanding PET packaging and its properties") Nhu cầu đào tạo của các

V/v: Mời tham dự khóa đào tạo "Công nghệ ép đùn thổi đúc (Blow Molding)” (27-07-2016)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÍ DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA V/v: Mời tham dự khóa đào tạo "Công nghệ ép đùn thổi đúc (Blow Molding)” Nhằm nâng cao tay nghề cho đội ngũ

V/v: Mời tham dự khóa đào tạo "Kỹ thuật và thiết bị sản xuất nhựa gỗ” (27-07-2016)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÍ DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA V/v: Mời tham dự khóa đào tạo "Kỹ thuật và thiết bị sản xuất nhựa gỗ” Nhằm giới thiệu đến các doanh

V/v: Mời tham dự khóa đào tạo "Kỹ thuật ép phun ngành nhựa” tại HN (27-07-2016)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÍ DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA V/v: Mời tham dự khóa đào tạo "Kỹ thuật ép phun ngành nhựa” Nhằm nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ kỹ

V/v: Mời tham dự khóa đào tạo "Các kỹ thuật tái chế phế liệu” (27-07-2016)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÍ DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA V/v: Mời tham dự khóa đào tạo "Các kỹ thuật tái chế phế liệu” Để hỗ trợ Doanh nghiệp ngành nhựa VN ngày

V/v: Mời tham dự khóa đào tạo "Kỹ thuật ép phun ngành nhựa” (27-07-2016)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÍ DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA V/v: Mời tham dự khóa đào tạo "Kỹ thuật ép phun ngành nhựa” Nhằm nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ kỹ

V/v: Mời tham dự khóa đào tạo "Quản lý chất lượng sản phẩm - cắt giảm chi phí ẩn và tăng lợi nhuận” (27-07-2016)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÍ DOANH NGHIỆP NHỰA V/v: Mời tham dự khóa đào tạo "Quản lý chất lượng sản phẩm - cắt giảm chi phí ẩn và tăng lợi nhuận” Trong

V/v: Mời tham dự khóa đào tạo "Công nghệ ép phun nhựa” (27-07-2016)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÍ DOANH NGHIỆP NHỰA V/v: Mời tham dự khóa đào tạo "Công nghệ ép phun nhựa” Xuất phát từ nhu cầu đào tạo của nhiều Doanh nghiệp

V/v: Mời tham dự khóa đào tạo "Tính chất của nhựa trong quá trình chảy tạo hình trong kỹ thuật gia công ép phun" (27-07-2016)

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÍ DOANH NGHIỆP V/v: Mời tham dự khóa đào tạo "Tính chất của nhựa trong quá trình chảy tạo hình trong kỹ thuật gia công ép phun" Nhằm

V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “Vật liệu nhựa và phụ gia” ngày 24-25-26/08/2016 (27-07-2016)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA V/v: Mời tham gia khóa đào tạo “ Vật liệu nhựa và phụ gia ” Để tiếp tục hỗ trợ các DN nhựa Việt Nam

V/v: Mời tham dự khóa đào tạo “Quản lý sản xuất hiệu quả - trong sản xuất” ngày 29-30-31/03/2016 (27-07-2016)

Kính gửi: LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NHỰA V/v: Mời tham dự khóa đào tạo “ Quản lý sản xuất hiệu quả - trong sản xuất ” Nhằm nâng cao nhận thức rõ vai