Công ty Cổ phần NHỰA BÌNH MINH
Tên DNCông ty Cổ phần NHỰA BÌNH MINH
Tên Thương mại
Logo Công ty Cổ phần NHỰA BÌNH MINH
Địa chỉ240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6
Tỉnh thànhHồ Chí Minh
Lĩnh vực hoạt động
Điện thoại0839690973
Fax
Emailbinhminh@binhminhplastic.com.vn
Websitebinhminhplastic.com.vn
HT Quản lý chất lượng
Sản phẩm
Tin tức / Thông tin từ Công ty Cổ phần NHỰA BÌNH MINH Quay lại