Hội thảo GIẢI MÃ SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU THỜI TIẾT CỦA PU

"GIẢI MÃ SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU THỜI TIẾT CỦA POLYURETHANE” ngày 12/05/2021

Link đăng ký hội thảo qua ZOOM