CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN - CHẤT DẺO
Tên DNCÔNG TY CỔ PHẦN SƠN - CHẤT DẺO
Tên Thương mại
Logo CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN - CHẤT DẺO
Địa chỉ63 Bến Bình Đông, P.11, Quận 8
Tỉnh thànhHồ Chí Minh
Lĩnh vực hoạt động
Điện thoại(84-8) 39516898
Fax(84-8) 39516899
Emailppjsc@hcm.vnn.vn
Websitewww.ppc.com.vn
HT Quản lý chất lượng
Sản phẩmBao bì đựng xi măng, bao bì giấy, bao PP các loại, vải cuộn PP, KP
Tin tức / Thông tin từ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN - CHẤT DẺO Quay lại