DNTN TM - SX NGUYỄN TÂN
Tên DNDNTN TM - SX NGUYỄN TÂN
Tên Thương mại
Logo DNTN TM - SX NGUYỄN TÂN
Địa chỉ145/8 Nguyễn Thiện Thuật, P.1, Q.3
Tỉnh thànhHồ Chí Minh
Lĩnh vực hoạt động
Điện thoại(84-8) 37160985
Fax(84-8) 37162759
Emailnguyentan@nguyentan.vn
Websitewww.nguyentan.vn
HT Quản lý chất lượng
Sản phẩmSản xuất bao bì nhựa nông nghiệp, công nghiệp
Tin tức / Thông tin từ DNTN TM - SX NGUYỄN TÂN Quay lại