Tuyển chọn chuyên gia tư vấn_ Cục công nghiệp

Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp, Cục Công nghiệp đang triển khai các đề án thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2019 như sau:

1. Chương trình kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tiếp cận hiệu quả với các doanh nghiệp lắp ráp, doanh nghiệp sản xuất linh kiện lớp trên trong lĩnh vực ô tô.

2. Chương trình kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tiếp cận hiệu quả với các doanh nghiệp lắp ráp, doanh nghiệp sản xuất linh kiện lớp trên trong lĩnh vực điện tử tại Việt Nam.

3. Chương trình kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi sản xuất trong lĩnh vực dệt may, da giày tại Việt Nam.

4. Tổ chức cải tiến sản xuất các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và sản xuát sản phẩm hoàn chỉnh.

Tổ chức các khóa đào tạo và tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO/IATF 16949 trong ngành ô tô.

Các đề án trên có các công việc cần phải thuê chuyên gia trong các lĩnh vực:

- Lắp ráp, sản xuất linh kiện và phụ tùng ô tô, điện tử , dệt may, da giày, công nghiệp hỗ trợ và chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IATF 16949 trong ngành ô tô.

- Nội dung về mục tiêu, phạm vi công việc và yêu cầu về năng lực đối với chuyên tư vấn sẽ được mô tả chi tiết trong điều khoản tham chiếu, các chuyên gia tư vấn cá nhân được lựa chọn sẽ được gửi thư mời cùng điều khoản tham chiếu.

Các ứng cử viên quan tâm có thể liên hệ và gửi lý lịch chuyên gia (theo mẫu đính kèm) qua đường văn thư hoặc email về Trung tâm Hỗ trợ phát triển Công nghiệp, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương trước 17h00 ngày 25/06/2019, chi tiết xin vui lòng liên hệ:

- Trung tâm Hỗ trợ phát triển Công nghiệp địa chỉ số 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội,

- Điện thoại: (024) 37564129 – Di động: 094 567 55 91.

Email: bqttrungtamidc@gmail.com