​Hội thảo "Giải pháp tối ưu hoá sản xuất cho ngành nhựa - Factor4: Năng suất nhân đôi-Chi phí giảm nửa"

Sáng ngày 25/05/2023, tại Khách sạn ParkRoyal Saigon Hotel, Tp. HCM, Hiệp Hội Nhựa Việt Nam (VPA) phối hợp với Công ty Matsui và Công ty ANS đã tổ chức thành công Hội thảo "Giải pháp tối ưu hoá sản xuất cho ngành nhựa - Factor4: Năng suất nhân đôi-Chi phí giảm nửa".Hội thảo đã đưa ra các giải pháp giúp các nhà máy tăng năng suất theo tiêu chí “factor4” nhằm giúp các Doanh nghiệp có thể đạt năng suất cao trong sản xuất và đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đặt ra theo chất lượng quốc tế mà vẫn tiết kiệm nguyên liệu và năng lượng.

Một số hình ảnh tại Hội thảo: