Dải băng nhựa mỏng manh nâng được khối bê tông nặng cả tấn