Buổi gặp gỡ và làm việc trực tiếp với đoàn kinh tế của bang Nordrhein-Westfalen (NRW)

Chiều ngày 28/11/2022, Hiệp Hội Nhựa Việt Nam (VPA) đã có buổi gặp gỡ và làm việc trực tiếp với đoàn kinh tế của bang Nordrhein-Westfalen (NRW) bao gồm đại diện các Bộ Kinh tế, Công nghiệp, Bảo vệ khí hậu và Năng lượng bang NKW, Bộ Môi trường, Bảo vệ thiên nhiên và Giao thông bang NRW; Bộ Lao động, Y tế và Xã hội bang NRW.

Buổi thảo luận diễn ra trong không khí vui vẻ và các bên đã cùng trao đổi về khả năng và cơ hội hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và tái chế nhựa giữa các Doanh nghiệp Việt Nam và NRW trong tương lai.