Mời tham gia hội thảo trực tuyến BAO BÌ XANH VÌ TRÁI ĐẤT XANH - PHẦN 3: “THẾ NÀO LÀ MỘT BAO BÌ MANG LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO “ và “SÁNG TẠO TRONG BAO BÌ, NHỮNG GÓC NHÌN ĐA CHIỀU”

CHỨC NĂNG CỦA BAO BÌ VÀ “BAO BÌ CHỨC NĂNG”

Khái niệm ‘’Bao bì chức năng’’ (functional packaging) chưa được đề cập nhiều ở Việt Nam mặc dù chúng ta vẫn sử dụng nó hàng ngày trong cuộc sống. Bên cạnh những chức năng nguyên thủy của Bao bì như Chứa đựng; Bảo vệ; Hỗ trợ kho vận… bao bì còn có thể tham gia hỗ trợ sử dụng sản phẩm thuận tiện hơn.

Tìm kiếm trên Internet nhanh chóng cho chúng ta vô số những ví dụ sáng tạo của thiết kế Bao bì chức năng. Chúng luôn luôn được phát triển để theo kịp với nhịp sống mới, thói quen tiêu dùng mới, hay thậm chí là định nghĩa lại một thói quen tiêu dùng cho những sản phẩm không mới.

Hiểu đơn giản: Bao bì Chức năng = Bao bì thông thường + tối thiểu một chức năng hỗ trợ sử dụng sản phẩm

Cuộc sống công nghiệp và phong cách năng động hơn của giới trẻ hình thành thói quen tiêu thụ những bữa ăn nhanh trên đường di chuyển. Xu thế Take & Go ảnh hưởng rõ rệt lên phong cách bao bì mới, với nhiều mẫu Bao bì chức năng.

Avery Dennison đã có một khảo sát ý kiến người tiêu dùng và nêu bật bảy chức năng được mong đợi trên Bao bì chức năng: bảo quản tươi ngon,dể dùng,bền vững, khả năng lưu trử, tiện lợi, linh hoạt, bảo vệ. Các thương hiệu chắc chắn đặc biệt quan tâm nhằm tạo sự khác biệt thú vị và thu hút đối tượng khách hàng tiềm năng. Gánh nặng phát triển sản phẩm mới sẽ dồn lên vai Người thiết kế và doanh nghiệp bao bì. Có lẽ chúng ta cần thu thập nhiều thông tin, chuẩn bị những giải pháp phù hợp từ in đến thành phẫm để đón đầu những làn sóng mới.

Bao bì chức năng chắc chắn là một đề tài hấp dẫn và là hướng đi dành cho sự sáng tạo. Chi tiết sẽ được các chuyên gia, các nhà sản xuất bao bì làm sáng tỏ trong buổi hội thảo trực tuyến BAO BÌ XANH VÌ TRÁI ĐẤT XANH - PHẦN 3: THẾ NÀO LÀ MỘT BAO BÌ MANG LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO “ và SÁNG TẠO TRONG BAO BÌ, NHỮNG GÓC NHÌN ĐA CHIỀU”

Đăng ký tham dự: https://us02web.zoom.us/webinar/register/431654499...