Mời tham dự Hội thảo Rác thải Nhựa và Đầu tư xử lý rác thải ở Việt Nam

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP NHỰA,


Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA)Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam trực thuộc Bộ Tài Nguyên Môi trường sẽ tổ chức Hội thảo với Chủ đề “Rác thải Nhựa và Đầu tư xử lý rác thải ở Việt Nam”. Hội thảo sẽ có sự tham dự và Chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân.

Thời gian: 08h00 ngày 05 tháng 10 năm 2018 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Trung tâm Triển Lãm Phú Mỹ Hưng – SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp.HCM

Kính mời Quý Hội viên và Doanh nghiệp đăng ký tham dự.

Thư mời

Phiếu đăng ký