​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu quý I/2014 tiếp tục tăng tt1) (30-11--0001)

Về thị trường nhập khẩu Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Arập Xêut trong 3 tháng đầu năm 2014 đạt 172 nghìn tấn với trị giá 269,5 triệu

​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu quý I/2014 tiếp tục tăng (p1) (30-11--0001)

-Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu quý 1/2014 của Việt Nam tiếp tục tăng, đạt 757,31 nghìn tấn với trị giá 1,41 tỷ USD, tăng 4,3% về lượng và tăng 9,2% về

Tháng 3-2014: ​Nhập khẩu Chất dẻo nguyên liệu từ các thị trường chính tăng (30-11--0001)

-Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ các thị trường chính đều tăng trong tháng 3/2014. Trong đó, Arập Xêut, Malaysia, Trung Quốc và Singapore tăng mạnh, Hàn Quốc,

​Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa trong quý I/2014 tăng mạnh (30-11--0001)

-Trong quỷ 1/2014, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2013, đạt kim ngạch xuất khẩu 478,92 triệu USD. Dự báo trong 6 tháng đầu năm

Tháng 2-2014: Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ 2 thị trường chính giảm (30-11--0001)

-Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu quỷ 1/2014 của Việt Nam tăng, ước đạt 743 nghìn tấn với trị giá 1,34 tỷ USD, tăng 1,28% về lượng và tảng 3,29% về trị

​Tháng 2-2014:Hấu hết kim ngạch xuất khấu các sản phẩm nhựa tăng (30-11--0001)

-Trong tháng 2/2014, vẫn là 21 chủng loại sản phẩm nhựa được các doanh nghiệp nhựa Việt Nam xuất khẩu tới các thị trường trên thế giới với 15 sản phẩm

Tháng 2-2014: ​NHẬP KHẨU PE GIẢM, PP TĂNG MẠNH (30-11--0001)

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PE vẫn đứng đầu trong tháng 2/2014 nhưng giảm mạnh 9.95% về lượng so với tháng trước. Trong khi đó, nhập khẩu PP lại tăng

Tháng 2-2014:​Nhập khẩu Ghất dẻo nguyên liệu từ các thị trường chủ yếu tăng (30-11--0001)

-Tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu trong tháng đầu 02/2014 đạt 242,84 nghìn tấn với trị giá 454,23 triệu USD, tăng 3,3% về lượng và tăng 5,5% về

​Tháng 2-2014 kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa chỉ giảm 16,2% (30-11--0001)

-Tháng 2/2014, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới các thị trường đạt 136,8 triệu USD, tăng 41,2% so với cùng kỳ năm 2013 và giảm 16,7% so với tháng 1/2014.

Tháng 1-2014:Nhập khẩu PE tăng nhẹ, PP giảm mạnh (30-11--0001)

-Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PE vẫn tăng nhẹ trong tháng đầu năm 2014, trong khi đó nhập khẩu PP lại giảm mạnh. Ngoài ra, trong số các chủng loại chính

​Tháng đầu tiên năm 2014 kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa đạt khá (30-11--0001)

-Mặc dù, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm tới các thị trường trong tháng đầu tiên năm 2014 giảm nhẹ 2,1% so với tháng 12/2013 và chỉ tăng nhẹ 4,7% so với cùng

Nhập khấu chất dẻo nguyên liệu năm 2013 tăng khá P2 (30-11--0001)

Về chủng loại nhập khẩu Nhập khẩu nhựa PE năm 2013 tiếp tục tăng khá mạnh, đạt 984,65 nghìn tấn với trị giá 1,51 tỷ USD, tăng 18,94% về lượng và tăng

Nhập khấu chất dẻo nguyên liệu năm 2013 tăng khá P1 (30-11--0001)

- Tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu trong năm 2013 tăng 15,3% về lượng và tăng 18,9% về trị giá so với năm 2012, đạt 3,16 triệu tấn với trị giá

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa năm 2013 tăng nhẹ (tt) (30-11--0001)

Về chủng loại nhựa xuất khẩu Có 21 chủng loại sản phẩm nhựa được xuất khẩu tới các thị trường trong năm 2013. Trong đó có 17 chủng loại sản phẩm

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa năm 2013 tăng nhẹ (30-11--0001)

Năm 2013, tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa đạt 1 tỷ 775,8 triệu USD, tăng 13,5% so vởi năm 2012,. Tăng trưởng xuất khẩu trong ngành nhựa năm 2013 đã

​Xuất khẩu sản phẩm nhựa tháng 12 đạt kim ngạch cao nhất năm 2013 (30-11--0001)

Trong tháng cuối cùng năm 2013, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa các loại của Việt Nam đạt 168,9 triệu USD, tăng 6,6% so với kim ngạch xuất khẩu tháng trước

Tình hình sản xuất & xuất nhập khẩu nhựa tháng 3/2016 (30-11--0001)

Ngành nhựa đang phải chịu áp lực khá lớn trước các sản phẩm của các nước đối thủ. Xuất khẩu tăng chậm trong khi nhập khẩu sản phẩm nhựa tăng mạnh.