Tháng 9 - 2014: ​Nhập khẩu Chất dẻo nguyên liệu từ các thị trường Arập Xêut, Đài Loan giảm

Tháng 9 - 2014: ​Nhập khẩu Chất dẻo nguyên liệu từ các thị trường Arập Xêut, Đài Loan giảm (20-06-2016)

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu trong tháng 9/2014 đạt 291,93 nghìn tấn với trị giá 546,77 triệu USD, giảm 2,5% về lượng và giảm 0,6% về trị giá so vói

Tháng 9 - 2014:​Xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam vẫn chưa hết khó khăn

Tháng 9 - 2014:​Xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam vẫn chưa hết khó khăn (20-06-2016)

- Dự báo từ thời điểm này cho tới các tháng cuối năm, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa sẽ tăng nhẹ và có khả năng sẽ giảm nhẹ. Kim ngạch xuất khẩu

​CÁC SẢN PHẨM NHỰA CHÍNH CÓ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU TĂNG GIẢM KHÔNG NHIỀU

​CÁC SẢN PHẨM NHỰA CHÍNH CÓ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU TĂNG GIẢM KHÔNG NHIỀU (20-06-2016)

- Trong tháng 8/2014, có 21 chủng loại nhựa của Việt Nam xuất khẩu tới các thị trường khác nhau trên thế giới. Trong đó, có 15 sản phẩm nhựa đạt kim ngạch

Tháng 8 - 2014: Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PVC tăng mạnh, PET giảm mạnh

Tháng 8 - 2014: Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PVC tăng mạnh, PET giảm mạnh (20-06-2016)

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PE vẫn đứng đầu trong tháng 8/2014 và tăng nhẹ so với tháng trước. Nhập khẩu PP, PS giảm nhẹ; PET và EVA giảm mạnh. - Giá

Tháng 6-2014:​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu chính giảm

Tháng 6-2014:​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu chính giảm (17-06-2016)

-Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 6/2014 đạt 295 nghìn tấn với trị giá 539,8 triệu USD, giảm 3,5% về lượng và giảm 2,3% về trị giá so với tháng

Tháng 5-2014: ​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ các thị trường chính tăng

Tháng 5-2014: ​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ các thị trường chính tăng (17-06-2016)

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu trong tháng 5/2014 đạt 305,5 nghìn tấn với trị giá 552,5 triệu USD, tăng 11,9% vê lượng và tăng 9,9% về trị giá so với tháng

​Tháng 5-2014:Hầu hết các sàn phẩm nhựa chính có kim ngạch xuất khẩu giảm

​Tháng 5-2014:Hầu hết các sàn phẩm nhựa chính có kim ngạch xuất khẩu giảm (17-06-2016)

- Trong tháng 5/2014, hầu hết các sản phẩm nhựa chính có kim ngạch xuất khẩu giảm so với tháng 4/2014. Trong 21 chủng loại sản phẩm nhựa Việt Nam xuất khẩu

Tháng 5 - 2014: ​Tháng thứ 2 liên tiếp xuất khẩu làn phẩm nhựa giảm nhẹ

Tháng 5 - 2014: ​Tháng thứ 2 liên tiếp xuất khẩu làn phẩm nhựa giảm nhẹ (15-06-2016)

- Trong tháng 5/2014, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới các thị trường đạt mức 164,6 triệu USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên, kim ngạch này

Tháng 4 - 2014: ​Nhập khẩu Chất dẻo nguyên liệu từ các thị trường chính giảm

Tháng 4 - 2014: ​Nhập khẩu Chất dẻo nguyên liệu từ các thị trường chính giảm (15-06-2016)

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu trong tháng 4/2014 đạt 273,08 nghìn tấn với trị giá 502,65 triệu USD, giảm 3,3% về lượng và giảm 4,8% về trị giá so với

​Hấu hết các sân phẩm nhựa xuất khẩu trong quý I/2014 có kim ngạch tăng

​Hấu hết các sân phẩm nhựa xuất khẩu trong quý I/2014 có kim ngạch tăng (15-06-2016)

- Trong quý 1/2014, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam tăng trưởng tốt, đạt 478,92 triệu USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2013. -Trong quý 1/2014,

Tháng 1-2014: ​Một số sản phẩm nhựa xuất khẩu chủ chốt có kim ngạch xuất khẩu giảm

Tháng 1-2014: ​Một số sản phẩm nhựa xuất khẩu chủ chốt có kim ngạch xuất khẩu giảm (15-06-2016)

-Tháng đầu của năm 2014, các doanh nghiệp nhựa Việt Nam xuất khẩu tới các thị trường trên thế giới 21 sản phẩm nhựa. Trong năm 2013, các sản phẩm nhựa

Thị trường cung cấp chất dẻo nguyên liệu T1/2014

Thị trường cung cấp chất dẻo nguyên liệu T1/2014 (15-06-2016)

-Tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu trong tháng đầu năm 2014 đạt 235,14 nghìn tấn với trị giá 430,75 triệu USD, giảm 19,75% về lượng và giảm 18,65%

Tháng 8-2014:​Một số thị trường lớn nhập khẩu sản phẩm nhựa TĂng nhẹ trở lại

Tháng 8-2014:​Một số thị trường lớn nhập khẩu sản phẩm nhựa TĂng nhẹ trở lại (30-11--0001)

-Trong tháng 8/2014, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới các thị trường tăng nhẹ trở lại. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới các thị trường trong

Tháng 7 - 2014: Nhập khẩu Chất dẻo nguyên liệu tăng khá so với cùng kỳ năm truớc

Tháng 7 - 2014: Nhập khẩu Chất dẻo nguyên liệu tăng khá so với cùng kỳ năm truớc (30-11--0001)

- Ướ c 9 tháng đầu năm 2014 nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu Việt Nam đạt 2,55 triệu tấn với trị giá 4,7 tỷ USD, tăng 10,57% về lượng và tăng 10,68% về

Tháng 7: ​Xuất khẩu sẢn phẩm nhựa Việt Nam không nhiều biến động

Tháng 7: ​Xuất khẩu sẢn phẩm nhựa Việt Nam không nhiều biến động (30-11--0001)

-Dự báo trong 9 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam sẽ không có nhiều biến động, với ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa đạt khoảng

Tháng 6-2014:​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu giảm nhẹ

Tháng 6-2014:​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu giảm nhẹ (30-11--0001)

-Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu trong tháng 6/2014 đạt 295 nghìn tấn với trị giá 539,8 triệu USD, giảm 3,5% về lượng và giảm 2,3% về trị giá so với tháng

​Tháng 6-2014:NHẬT BẢN: THỊ TRƯỜNG CHÍNH NHẬP KHẨU SẢN PHẨM NHỰA GIẢM

​Tháng 6-2014:NHẬT BẢN: THỊ TRƯỜNG CHÍNH NHẬP KHẨU SẢN PHẨM NHỰA GIẢM (30-11--0001)

-Dự báo trong 9 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới các thị trường đạt khoảng 1 tỷ 527 triệu USD, tăng 18.9% so với cùng kỳ năm 2013.

Tháng 5-2014:​Giá nhập khẩu trung bình chất dẻo nguyên liệu chính tiếp tục giảm

Tháng 5-2014:​Giá nhập khẩu trung bình chất dẻo nguyên liệu chính tiếp tục giảm (30-11--0001)

- Giá nhập khẩu trung bình các chủng loại chính đều giảm so với tháng trước, trong đó: PE giảm 1,38%; PP giảm 0,06%; PET giảm 1,13%; PVC giảm 0,87%, PS giảm 1,57%,

Tháng 4 - 2014: ​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PE tăng nhẹ, PP tăng mạnh

Tháng 4 - 2014: ​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PE tăng nhẹ, PP tăng mạnh (30-11--0001)

Lượng nhập khẩu chất dẻo PE tang 5.8%, PP tăng 21.41% so với tháng 3/2014. Cùng với đó, lượng nhập khẩu PET tăng 4%, EVA tăng 17.61%. Trong khi đó, nhập khẩu PVC,

4 tháng đầu năm 2014: ​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước

4 tháng đầu năm 2014: ​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước (30-11--0001)

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu Việt Nam ước 5 tháng đầu năm 2014 đạt 1,3 triệu tấn với trị giá 2,41 tỷ USD, tăng 4,3% về lượng và tăng 7, 14% về trị

​Xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam giảm nhẹ trong tháng 4-2014

​Xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam giảm nhẹ trong tháng 4-2014 (30-11--0001)

-Theo thống kê, tháng 4/2014, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới các thị trường đạt mức 172,2 triệu USD giảm 5,4% so với 182,1 triệu USD của tháng 3/2014

​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu quý I/2014 tiếp tục tăng tt1)

​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu quý I/2014 tiếp tục tăng tt1) (30-11--0001)

Về thị trường nhập khẩu Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Arập Xêut trong 3 tháng đầu năm 2014 đạt 172 nghìn tấn với trị giá 269,5 triệu

​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu quý I/2014 tiếp tục tăng (p1)

​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu quý I/2014 tiếp tục tăng (p1) (30-11--0001)

-Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu quý 1/2014 của Việt Nam tiếp tục tăng, đạt 757,31 nghìn tấn với trị giá 1,41 tỷ USD, tăng 4,3% về lượng và tăng 9,2% về

Tháng 3-2014: ​Nhập khẩu Chất dẻo nguyên liệu từ các thị trường chính tăng

Tháng 3-2014: ​Nhập khẩu Chất dẻo nguyên liệu từ các thị trường chính tăng (30-11--0001)

-Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ các thị trường chính đều tăng trong tháng 3/2014. Trong đó, Arập Xêut, Malaysia, Trung Quốc và Singapore tăng mạnh, Hàn Quốc,