​Xuất khẩu nhựa Việt Nam tăng nhẹ trong tháng đấu tiên nãm 2016 (22-06-2016)

- Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2016 giảm nhẹ 5,4% so với tháng 12/2015 nhưng lại tăng 3,0% so với cùng kỳ năm

Tháng 1 - 2016: ​Giá nhập khẩu trung bình chất dẻo nguyên liệu tiếp tục giảm (22-06-2016)

-Theo số liệu thực tế tháng 01/2016: lượng nhập khẩu PP và PET giảm mạnh; Trong dó: PP giảm 19,31%; PET giảm 21,26%. Trong khi đó, nhập khẩu PVC và EVA tăng nhẹ

Tháng 1 - 2016: ​Khập khẩu chất dẻo nguyên liệu lừ các thị trường chính giảm (22-06-2016)

-Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 02/2016 ước đạt 200 nghìn tấn với trị giá 293 triệu USD, tổng 2 tháng đầu năm 2016 đạt 531 nghìn tấn với trị giá

​Một năm xuất khẩu sản phẩm nhựa chưa có nhiều chuyển biến và cơ hội mới trong năm 2016 (22-06-2016)

-Nhìn chung năm 2015 tình hình xuất khẩu sản phẩm nhựa chưa có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2014, kinh tế thế giới có nhiều biến động mạnh, đã

​Tổng kết nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu năm 2015 (22-06-2016)

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu Việt Nam năm 2015 đạt 3,92 triệu tấn với trị giá 5,96 tỷ USD, tăng 13,7% về lượng nhưng giảm 5,7% về trị giá so với năm

​Sơ bộ tình hình xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam năm 2015 (21-06-2016)

-Năm 2015, trong khi các nền kinh tế thế giới giảm thì chỉ có Mỹ là tăng trưởng khá. Kinh tế thế giới cũng như trong nước có nhiều biến động. Điều này

​SƠ BỘ NHẬP KHẨU CHẤT DẺO NGUYÊN LIỆU NĂM 2015 (21-06-2016)

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu Việt Nam năm 2015 ước đạt 3,9 triệu tấn với trị giá 5,95 tỷ USD, tăng 13,6% về lượng nhưng giảm 5,8% về trị giả so với

Nhiều sản phẩm nhựa xuất khẩu có kim ngạch giảm trong tháng 11-2015 (21-06-2016)

-Trong 10 sản phẩm nhựa xuất khẩu nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 11/2015 có tới 7 sản phẩm nhựa có kim ngạch giảm so với tháng trước đó. Đặc biệt,

Tháng 11 - 2015:​Giá nhập khẩu trung bình chất dẻo nguyên liệu tiếp tục giảm (21-06-2016)

-Theo số liệu thực tế tháng 11/2015: lượng nhập khẩu PP, PET và ABS, giảm mạnh; Trong đó: PP giảm 12,11%; PET giảm 18,94%; ABS giảm 15,33%; PVC tăng mạnh 14,85%; PP

​Xuất khẩu sản phẩm nhựa trong tháng 11/2015 giảm (21-06-2016)

-Trong tháng 12/2015, dự kiến kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa nước ta, đạt khoảng 186,7 triệu USD, tăng 8,0% so với thắng trước và tăng 1,1% so với cùng kỳ

Tháng 11-2015:Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu thị trường Hàn Quốc giảm mạnh, Trung Quốc tăng mạnh (21-06-2016)

-Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 11/2015 giảm nhẹ, đạt 366,62 nghìn tấn với trị giá 514,87 triệu USD, giảm 11,5% về lượng và tăng 5,3% về trị giá so

​Nhiều sản phẩm nhựa có kim ngạch xuất khẩu tăng trong tháng 10/2015 (21-06-2016)

- Trong 10 sản phẩm nhựa xuất khẩu nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 10/2015 chỉ có 1 sản phẩm nhựa giảm so với tháng trước đó, đặc biệt là sản phẩm

Tháng 10 - 2015: ​Nhập khấu PE, ABS, PP tăng mạnh, giá nhập khẩu tiếp lục giảm (21-06-2016)

-Theo số liệu thực tế tháng 10/2015: lượng nhập khẩu PE, ABS, PP tăng mạnh; Trong đó: PE tăng 19,87%; PP tăng 10,27%; ABS tăng 21,46%. Nhập khau PET, EVA, PVC, PS tăng

​Sản phẩm nhựa xuất khâu tăng nhẹ trong 9 tháng đầu năm 2015 (21-06-2016)

Trong 9 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu sản phẩm nhựa khỗng có nhiều biến động, kim ngạch xuất khẩu chỉ tăng nhẹ 1,5% so vói cùng kỳ năm ngoái, đạt 1 tỷ

Tháng 9 - 2015:​Giá nhập khẩu trung bình chất dẻo nguyên liệu tiếp tục giảm (21-06-2016)

- Theo số liệu thực tế tháng 9/2015: lượng nhập khẩu PE, Polyete, PS tăng mạnh; Trong đó: PE tăng 30,05%; Polyete tâng 22,42%; PS tăng 12,32%. Trong khi đó, nhập khẩu

Tháng 7 - 2015:​Nhìn chung các sàn phẩm nhựa xuất khẩu tăng trong tháng (21-06-2016)

- Trong 10 sản phẩm nhựa xuất khẩu nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 7/2015 có 8 sản phẩm nhựa có kim ngạch tăng so với tháng trước đó, đặc biệt là sản

Tháng 7 - 2015:​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PE, ABS và PVC tăng mạnh (21-06-2016)

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 8/2015 ưởc đạt 310 nghìn tấn với trị giá 492 triệu USD, đưa tổng 8 tháng đầu năm 2015 đạt 2,44 triệu tấn với trị

Tháng 7 - 2015: ​Xuất khẩu sản phẩm nhựa không có nhiều thay đổi (21-06-2016)

- Xuất khẩu sản phẩm nhựa trong tháng 7/2015, không có biến động mạnh. Nhìn chung, xuất khẩu sản phẩm nhựa nước ta trong 7tháng đầu năm rất ổn định,

Tháng 7 - 2015: Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tăng nhẹ (21-06-2016)

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 7/2015 tăng nhẹ, đạt 328 nghìn tấn vói trị giá 531,84 triệu USD, tăng 3,8% về lượng và tăng 2,9% về trị giá so với

6 tháng đầu năm 2015:​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tăng khá (21-06-2016)

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu 7 tháng đầu năm 2015 đạt 2,12 triệu tấn với trị giá 3,35 tỷ USD, tăng 9,2% về lượng nhưng giảm 6,2% về trị giá so với

Tháng 6 - 2015:Giá nhập khẩu trung bình chất dẻo nguyên liệu tiếp tục tăng (21-06-2016)

-Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 7/2015 ước đạt 320 nghìn tấn với trị giá 531 triệu USD, đưa tổng lượng nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm 2015 đạt

6 tháng đầu năm 2015 xuất khẩu sân phẩm nhựa tăng không đáng kể (21-06-2016)

-Nhìn chung xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2015 không có nhiều biến động, kirỵi ngạch xuất khẩu chỉ tăng nhẹ 1,2% so với cùng kỳ

Tháng 5 - 2015:​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PE, PP.PVC và EVA tăng mạnh (21-06-2016)

- Giá nhập khẩu trung bình các chủng loại nhựa tiếp tục tăng. Trong đó, PE tăng 6,05%; pp tăng 7,02%; PET tăng 5,97%; PVC tăng 0,11%; PS tăng 11,11%. - Lượng nhập khẩu

Tháng 5 - 2015: Xuất khẩu các chúng loại sán phẩm nhựa đã tãng nhẹ trở lại (21-06-2016)

-Tháng 5, Việt Nam xuất khẩu 21 chủng loại sản phẩm nhựa tới 148 thị trường trên thế giới, trong đó có 16 sản phẩm nhựa đạt kim ngạch xuất khẩu trên