Tháng 5 - 2015: Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tăng mạnh trở lại (21-06-2016)

-Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 5/2015 tăng mạnh, đạt 340,55 nghìn tấn với trị giá 540,62 triệu USD, tăng 23,2% về lượng và tăng 27% về trị giá so với

​Xuất khẩu sản phẩm nhựa tăng nhẹ trở lại trong tháng 5/2015 (21-06-2016)

-Nhìn chung xuất khẩu sản phẩm nhựa trong 5 tháng đầu năm không có biến động mạnh. Trong tháng 6/2015, dự kiến kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa nước ta

Tháng 4 - 2015: ​Giá nhập khẩu trung bình nguyên liệu nhựa đã tăng trở lại (21-06-2016)

- Giá nhập khẩu trung bình các chủng loại nhựa tăng trở lại sau nhiều tháng giảm trước đó. Trong đó, PE tăng 9,18%; PP tăng 9,91%; PVC tăng 5%; PS tăng 5,7%; EVA

​Các sản phẩm nhựa xuất khẩu lớn có kim ngạch giảm trong tháng 4/2015 (21-06-2016)

- Trong tháng 4/2015, hầu hết các sản phẩm nhựa đều có kim ngạch xuất khẩu giảm so với tháng trước. Đặc biệt, 3 sản phẩm nhựa xuất khẩu lớn nhất trong

Tháng 4 - 2015: ​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu giảm mạnh (21-06-2016)

- Sau khi đạt mức nhập khẩu kỷ lục vào tháng 3/2015, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 4/2015 giảm rất mạnh, đạt 276,34 nghìn tấn với trị giá 425,93

​Hầu hết các thị trường lớn giảm nhập khẩu sản phẩm nhựa trong tháng 4/2015 (21-06-2016)

- Xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam giảm trong tháng 4/2015. Dự báo trong 6 tháng đầu năm 2015, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa nước ta đạt 998,5

Tổng kết nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu quý I/2015 (21-06-2016)

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu Việt Nam quý 1/2015 đạt 871 nghìn tấn với trị giá 1,34 tỷ USD, tăng 14,7% về lượng nhưng giảm 5,1% về trị giá so với cùng

​Xuất khẩu sản phẩm nhựa giãm nhẹ trong 3 tháng đầu năm 2015 (21-06-2016)

- Trong quý 1/2015, xuất khẩu các sản phẩm nhựa của Việt Nam giảm nhẹ 1,3% so với cùng kỳ năm 2014, đạt kim ngạch xuất khẩu 468,5 triệu USD. Kim ngạch này

Tháng 3-2015:​NHẬP KHẨU CHẤT DẺO NGUYÊN LIỆU ĐẠT MỨC CAO KỶ LỤC (21-06-2016)

- Các doanh nghiệp đã tận dụng cơ hội giá chất dẻo nguyên liệu thế giới giảm mạnh để nhập khẩu lượng lớn trong tháng 3/2015, đạt 386,27 nghìn tấn với

​Tháng 3 - 2015: xuất khẩu sân phẩm nhựa Việt Nam tăng mạnh (21-06-2016)

- Xuất khẩu sản phẩm nhựa đã tăng trở lại trong tháng 3/2015. Dự báo trong quý 11/2015, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa nước ta tăng mạnh, với kim ngạch

​Sản phẩm nhựa gia dụng xuất khẩu tăng trong 2 tháng đầu năm 2015 (21-06-2016)

- Sản phẩm nhựa gia dụng xuất khẩu nhiều thứ 5 trong 2 tháng đầu năm 2015, với kim ngạch đạt 23,3 triệu USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2014. Dự báo, xuất

​Tháng 2 - 2015: NHẬP KHẨU CHẤT DẺO NGUYÊN LIỆU GIẢM MẠNH (21-06-2016)

- Giá nhập khẩu trung bình các chủng loại nhựa tiếp tục giảm so với tháng trước. Trong đó, PP giảm 12,13%; PE giảm 10,4%; PET giảm 7,24%; PS giảm 10,03%; ABS giảm

​Tháng 2 - 2015: Hấu hết các sản phẩm nhựa xuất khẩu giảm mạnh (21-06-2016)

- Các chủng loại sản phẩm nhựa xuất khẩu trong tháng 2/2015 không những giảm mạnh so với tháng trước mà còn giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2014. Dự báo trong

Tháng 2 - 2015: ​NHẬP KHẨU CHẤT DẺO NGUYÊN LIỆU GIẢM MẠNH (21-06-2016)

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 02/2015 đạt 210,12 nghìn tấn vòi trị giá 321,85 triệu USD, giảm 24,3% về lượng và giảm 29,9% về trị giá so với tháng

Tháng 2 - 2015: ​Xuất khẩu sản phẩm nhựa giảm mạnh trong tháng (21-06-2016)

- Tháng 2/2015, xuất khẩu sản phẩm nhựa nước ta giảm mạnh theo quy luật. Kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh 31,8% so với tháng trước và giảm 14,8% so với cùng

Tháng 1 - 2015: ​Giá nhập khẩu chât dẻo nguyên liệu giảm mạnh (21-06-2016)

- Giá nhập khẩu trung binh các chủng loại nhựa giảm so với tháng trước. Trong đó, PP giảm 11,23%; PE giảm 8,99%; PET giảm 9,27%; PVC giảm 5,48%; PS giảm 11,21%; EVA

Tháng 1 - 2015: ​Nhập khẩu Chất dẻo nguyên liệu tù các thị trường chính giảm (21-06-2016)

-Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 01/2015 đạt 277,75 nghìn tấn với trị giá 459,54 triệu USD, giảm 11,4% về lượng và giảm 16,4% về trị giá so với tháng

​Xuất khẩu nhựa Việt Nam khởi sắc trong tháng đầu tiên nĂm 2015 (21-06-2016)

-Trong tháng đầu tiên của năm 2015, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam giảm nhẹ 6,2% so với tháng 12/2014 nhưng lại tăng 4,7% so với cùng kỳ năm

​Tổng kết nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu năm 2014 (tt) (21-06-2016)

Về chủng loại nhập khẩu Nhập khẩu nhựa PE năm 2014 tăng 7,7% về lượng và tăng 15,02% vể trị giá so với năm trước, đạt 1,06 triệu tấn với trị giá 1,74

​Tổng kết nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu năm 2014 (21-06-2016)

-Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu Việt Nam năm 2014 đạt 3,45 triệu tấn với trị giá 6,32 tỷ USD, tăng 9,4% về lượng và tăng 10,6% về trị giá so với năm 2013.

Tổng kết 2014:​Nhìn lại một năm xuất khẩu sản phẩm nhựa và cơ hội mới trong năm 2015 (tt) (21-06-2016)

Về chủng loại nhựa xuất khẩu Trong năm 2014, có 21 chủng loại sản phẩm nhựa được xuất khẩu tới các thị trường trong đó có 16 chủng loại sản phẩm

Tổng kết 2014:​Nhìn lại một năm xuất khẩu sản phẩm nhựa và cơ hội mới trong năm 2015 (21-06-2016)

-Năm 2014, kinh tế thế giới có nhiều biến động mạnh, điều này làm ảnh hưởng không nhỏ tới xuất khẩu sản phẩm nhựa của nước ta. Tuy vậy, tổng kim

Tháng 10-2014: ​Nhập khẩu Chất dẻo nguyên liệu PE, PET và ABS tăng mạnh (21-06-2016)

-Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PE, PET và ABS tăng mạnh trong tháng 10/2014, nhập khẩu PS tăng khá và PP tăng nhẹ. Trong khi đó, nhập khẩu PVC lại giảm mạnh,

Tháng 10 - 2014:​Hầu hết các sẢn phẩm nhựa chính có kim ngạch xuất khẩu tăng trở lại (21-06-2016)

- Đúng như dự báo trước đó, xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam đã tăng tr ở lại trong tháng 10/2014. Hầu hết các sản phẩm nhựa chính xuất khẩu đều có