Các công ty thương mại: Nguồn cung PPBC của nhà sản xuất Đài Loan khan hiếm

Các doanh nghiệp tại Châu Á cho biết hạn ngạch PPBC của một nhà sản xuất Đài Loan ít do đơn vị này đóng cửa nhà máy để bảo dưỡng vào nửa sau của tháng Năm. Đại lí của nhà sản xuất này cho biết nhà cung cấp của họ không còn hạn ngạch PPBC cho thị trường Việt Nam vì nguồn cung thiếu hụt.

Một công ty thương mại Trung Quốc cũng cho biết “Nhà sản xuất Đài Loan đã dừng chào PPBC sang Trung Quốc vì họ vẫn đang phải xử lí đơn hàng tồn đọng, trong khi đó, lượng hàng cung của họ vẫn thấp sau khi một nhà máy đóng cửa cho tới cuối tháng Năm.”

Trong khi đó, nguồn cung PPBC tại Châu Á khan hiếm kể từ giữa tháng Năm do nhiều nhà máy đóng cửa để bảo dưỡng trên khu vực. Nguồn: Chemorbis