Tham khảo doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm nhựa tớl thị trường Nhật Bản trong tháng 5/2020

Tên doanh nghiệp

Kim ngạch (nghìn USD)

CTY TNHH NHỰA AAB

953

CTY TNHH FIGLA-VIỆT NAM.

933

CTY TNHH C&H VINA

932

CTY TNHH FONG HO

924

CTY TNHH TAKAGI VIỆT NAM

873

CTY TNHH NỚC GIẢI KHÁT VÀ THƯC PHẨM SUNTORY VIỆT NAM

859

CTY TNHH K-TARP VINA

629

CTY TNHH MK SEIKO (VIỆT NAM)

602

CTY CỔ PHẨN DICH vu THÁI BÌNH DƠNG

599

CTY TNHH MÔT THÀNH VIỂN QUỐC TỂ KHOA HOC KỸ THUÂT ĐÔNG HẰNG

583

CTY TNHH NAM ĐINH KATOH

574

CTY TNHH ĐẤU T ỨNG DUNG SẢN XUẤT BAO BÌ VIỆT

556

CTY TNHH NHỰA SAKAGUCHI VIỆT NAM

530

CTY TNHH HUI CHIN

515

CTY TNHH NICHIAS HẢI PHÒNG

503

CTY TNHH VALQUA VIỆT NAM

473

CTY TNHH DAISO (VIỆT NAM)

472

CTY TNHH TOWA VIỆT NAM

461

CTY TNHH NHỰA NGŨ KIM ZHAN Yl

457

CTY Cổ PHẦN NHỰA ĐÔNG PHƯƠNG

457

CTY TNHH SCIENTEX TSUKASA (VIỆT NAM)

446

CTY TNHH DAE MYUNG CHEMICAL (VIỆT NAM).

445

CTY TNHH TARPIA VINA

438

CTY TNHH KUREHA VIỆT NAM

438

CTY CỔ PHẨN CÔNG NGHIẺP - DICH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

417