Một số sản phẩm nhựa chính xuất khẩu giảm mạnh trong tháng 5

-Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong tháng 5/2016 giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái và giảm nhẹ so với tháng trước. Tháng 6/2016, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa sẽ tăng.

Mặc dù, trong tháng 5/2016, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam giảm so với tháng trước và giảm so với cùng kỳ, nhưng trong 10 sản phẩm nhựa xuất khẩu chính, có 5 sản phẩm nhựa có kim ngạch xuất khẩu tăng, như túi nhựa túi nhựa; tấm, phiến, màng nhựa; sản phẩm nhựa gia dụng nhưng cũng có 5 sản phẩm nhựa có kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh như vải bat; các sản phẩm nhựa dùng trong vận chuyển, đóng gói. Xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong tháng 5/2016 có chút thay đổi về thứ hạng xuất khẩu nhưng không nhiều.

Trong giai đoạn từ năm 2016 - 2020, nhu cầu ngày càng tăng đối với nhựa PET từ ngành công nghiệp đóng gói. Nhựa PET được sử dụng nhiều trong bao bì vì chúng có trọng lượng nhẹ, xử lý dễ dàng, và có thể bịt kín một cách dê dàng. Ngoài ra, hộp đựng PET giúp giữ nguyên hương vị, hình dạng và mùi thơm của thức ăn. Hơn nữa, nhu cầu đóng gói đối với PET được thúc đẩy bởi gia tăng của các thương hiệu thực phẩm cao cấp nhằm đảm bảo sức khỏe, giải pháp thay thế an toàn hơn cho bao bì. Gần một nửa số oxit ethylene sản xuất trên toàn cầu được sử dụng để sản xuất ethylene glycol, là một nguyên liệu quan trọng để sản xuất các loại nhựa PET và sợi polyester.

Nhu cầu mới đối với sợi polyester trong khu vực APAC được dự đoán sẽ là một trong những xu hướng chính thúc đẩy triển vọng tăng trưởng của thị trường này trong những năm tới. Polyeste được sử dụng rộng rãi trong các loại vải bọc, vải băng tải và dây đai an toàn. Công nghiệp hóa và lối sống thay đổi ở các nước đang phát triển như ấn Độ và Trung Quốc dẫn đến nhu cầu tăng đối với sợi polyester. Nguồn bông sẵn có bị hạn chế, sợi polyester càng được sử dụng nhiều để đáp ứng nhu cầu tăng đối với sợi ở các nước này.

Về chủng loại nhựa xuất khẩu

Trong 21 chủng loại sản phẩm nhựa xuất khẩu tới các thị trường trong tháng 5/2016 có 15 sản phẩm nhựa đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1,5 triệu USD. Trong số đó có 6 sản phẩm nhựa đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10,0 triệu USD đó là sản phẩm túi nhựa; tấm, phiến, màng nhựa; vải bạt; sản phẩm nhựa gia dụng và các sản phẩm nhựa dùng trong vận chuyển, đóng gói.

Kim ngạch xuất khẩu túi nhựa trong tháng 5/2016 tăng không nhiều so với tháng trước, đây vẫn là sản phẩm nhựa có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong tháng 5/2016, với kim ngạch đạt 50,15 triệu USD, chiếm 29,2% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa trong tháng. So với cùng kỳ năm 2015, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này không tăng không giảm và tăng nhẹ 2,0% so với tháng 4/2016. Túi nhựa được xuất khẩu nhiều tới các thị trường như Nhật Bản, Đức và Anh trong tháng 5.

Tấm, phiến, màng nhựa xuất khẩu trong tháng 5/2016, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2015, với kim ngạch đạt 29,05 triệu USD, chiếm 16,9% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. Sản phẩm nhựa này trở thành sản phẩm nhựa xuất khẩu nhiều thứ 2 trong tháng. So với tháng trước, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này tăng 8,3%. sản phẩm nhựa này cũng là một trong những sản phẩm nhựa xuất khẩu quan trọng của ngành nhựa nước ta. Sản phẩm nhựa này được xuất khẩu nhiều tới các thị trường như Inđônêxia, Hàn Quốc và Philippin trong tháng 5/2016.

Vải bạt xuất khẩu giảm trong tháng 5/2016 là sản phẩm nhựa xuất khẩu nhiều thứ 3 tới các thị trường trong tháng, với kim ngạch đạt 19,9 triệu USD, chiếm 11,6% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. So với cùng kỳ năm 2015, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này giảm 3,4% và so với tháng trước kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này giảm mạnh 40,2%. vải bạt là một trong ba sản phẩm nhựa xuất khẩu quan trọng của nước ta. Sản phẩm nhựa này được xuất khẩu nhiều tới các thị trường như Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan và Myanma trong tháng.

Sản phẩm nhựa gia dụng xuất khẩu nhiều thứ 4 trong tháng 5/2016. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này trong tháng đạt 17,1 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2015, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này tăng 15,8% và tăng 5,6% so với tháng trước, chiếm 10,0% tổrig kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. Đây là một trong những sản phẩm nhựa xuất khẩu có nhiều triển vọng trong năm nay. Nhật Bản, Mỹ và Campuchia là 3 thị trường lớn nhất nhập khẩu sản phẩm nhựa này của nước ta trong tháng.

Các sản phẩm nhựa dùng trong vận chuyển, đóng gói là sản phẩm nhựa xuất khẩu giảm mạnh trong tháng 5/2016. So với cùng kỳ năm 2015, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này giảm mạnh 28,2%, đạt 14,55 triệu USD, chiếm 8,5% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. So với tháng 4/2016, kim ngạch xuất khẩu tới thị trường này giảm 16,9%. Sản phẩm nhựa này được xuất khẩu nhiều tới thị trường Mỹ trong tháng.

Sản phẩm nhựa tượng nhỏ, chậu hoa và các đồ trang trí khác xuất khẩu tăng mạnh trong tháng 5/2016 đứng ở vị trí thứ 6 về xuất khẩu, với kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này đạt 10,56 triệu USD, chiếm 6,2% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. So với cùng kỳ năm 2015, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này tăng mạnh 70,3% và tăng mạnh 39,0% so với tháng trước. Trong tháng, sản phẩm nhựa này được xuất khẩu nhiều tới các thị trường Hà Lan, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Sản phẩm nhựa công nghiệp xuất khẩu đứng thứ 7 trong tháng 5/2016, với kim ngạch xuất khẩu đạt 7,16 triệu USD, chiếm 4,2% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. Xuất khẩu sản phẩm nhựa này cũng giảm mạnh trong tháng. So với cùng kỳ năm 2015, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này giảm mạnh 49,7% và giảm 1,9% so với tháng trước. Đây cũng là một sản phẩm nhựa xuất khẩu quan trọng của nước ta và xuất khẩu nhiều tới thị trường Nhật Bản và Mỹ trong tháng.

Xuất khẩu sản phẩm nhựa các loại ống và phụ kiện trong tháng 5/2016 đạt 4,63 triệu USD, chiếm 2,7% về tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. Kim ngạch xuẩt khẩu tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2015 nhưng giảm 15,6% so với tháng trước đo. Đây là những sản phẩm nhựa xuất khẩu nhiều thứ 8 trong tháng 5, được xuất khẩu nhiều nhất tới Nhật Bản và Mỹ.

Nhật Bản tiếp tục là thị trường nhập khẩu nhiều nhất sản phẩm đồ dùng trong văn phòng, trường học trong tháng 5/2016, với kim ngạch đạt 4,02 triệu USD, chiếm 2,3% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa trong tháng. Đây là sản phẩm nhựa đươc xuất khẩu nhiều thứ 9 trong tháng. So với cùng kỳ năm 2015, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa này giảm 7,6% và giảm mạnh 23,8% so với tháng trước.

Tham Khảo các chủng loại sản phẩm nhựa xuất khẩu

Các chủng loại sản phẩm nhựa

Tháng 5/2016

(USD)

Tỷ trọng ( %)

So

T4/2016

(%)

T5/2015

(%)

Túi nhưa

50.156.356

29,2

2,0

0,0 I

Tấm, phiến, màng nhựa

29.057.203

16,9

8,3

9,9

Vải bat

19.892.548

11,6

-40,2

-3,4

SP nhưa gia dung

17.137.023

10,0

5,6

15,8

Các SP dùng trong vận chuyển, đóng gói

14.551.885

8,5

-16,9

-28,2

Tượng nhỏ, châu hoa và các đồ trang trí khác

10.560.980

6,1

39,0

70,3

SP nhựa công nghiệp

7.165.811

4,2

-1,9

-49,7

Các loại ống và phụ kiên

4.635.051

2,7

-15,6

9,6

Đồ dùng trong văn phòng, trường học

4.027.649

2,3

-15,8

-17,5

Nút, năp, mũ van

2.719.203

1,6

37,5

70,8

Đổ vật dùng trong xây lắp

2.235.739

1,3

37,3

17,5

Thiết bi vê sinh

2.179.664

1,3

6,5

15,0

Dây đai

1.753.965

1,0

40,7

18,9

Vỏ mỹ phẩm

1.605.274

0,9

21,4

43,5

Linh kiện lắp đồ đạc trong nhà, xe cộ

1.603.464

0,9

13,4

-41,7

Các SP vê sinh, y tế và phẫu thuât

668.152

0,4

17,3

40,9

Hàng may mặc và đổ phụ trơ

593.798

0,3

-1,8

33,5

Thiết bị, dung cu an toàn và bảo vê

561.603

0,3

-15,6

-65,9

Loai khác

371.605

0,2

60,0

-44,5

Đồ chơi

294.719

0,2

54,0

-12,5

Suốt chỉ, ống chỉ, bobbin

35.466

0,0

-59,0

-77,7