Tham vấn dự án thu gom, xử lý rác thải nhựa đại dương

Tại xã Bình Minh (Thăng Bình), Hội LHPN tỉnh vừa phối hợp với Công ty Tư vấn đầu tư và thương mại INTRACO tổ chức hội thảo tham vấn dự án thu gom, xử lý rác thải nhựa đại dương.

Hội thảo thu hút đông đảo các đại biểu tham gia.
Hội thảo thu hút đông đảo các đại biểu tham gia.

Tại đây, Công ty INTRACO đã giới thiệu các mục tiêu của dự án như nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về bảo vệ môi trường; hạn chế rác thải đại dương, xây dựng môi trường đại dương an toàn, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững; hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ, người dân khó khăn thông qua hoạt động thu gom rác thải nhựa đại dương...

Để thực hiện dự án, công ty cam kết sẽ tập trung hỗ trợ thực hiện các hoạt động truyền thông cho người dân về tác hại và các giải pháp hạn chế rác thải nhựa đại dương. Tại hội thảo, nhiều đại biểu cũng trình bày tham luận về các mô hình thu gom rác, bảo vệ môi trường biển; vai trò của phụ nữ trong tham gia bảo vệ môi trường biển; phối hợp thu gom, xử lý rác thải đại dương và thu gom rác thải nhựa từ biển vào bờ...