Ngày 12/7, Nhựa Tiền Phong (NTP) chốt quyền chia cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 10%

Ngày 12/7, Nhựa Tiền Phong (NTP) chốt quyền chia cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 10%

(ĐTCK) CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã chứng khoán NTP - sàn HNX) mới thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.

Cụ thể, ngày 12/7, NTP sẽ chốt quyền chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 10% (tương ứng 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Trước đó, Công ty đã thông báo phát hành hơn 11,77 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tổng giá trị phát hành là hơn 117,7 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ quỹ đầu tư phát triển trên BCTC năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty tính đến ngày 31/12/2021 (hơn 1.034,56 tỷ đồng). Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của NTP sẽ được tăng lên 1.295,7 tỷ đồng. Cổ phiếu mới phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế quyền chuyển nhượng.

Về tình hình kinh doanh của Công ty, trong quý I/2022, Nhựa Tiền Phong ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.085 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 171,46 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 149 tỷ đồng, tăng 15%.

Nhựa Tiền Phong lý giải, nguyên nhân khiến lợi nhuận tăng do trong kỳ Công ty ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính đạt hơn 12 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ. Ngoài ra, Công ty liên danh liên kết có lãi 32 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái lãi chưa đến 1 tỷ đồng).

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty đã thông qua mục tiêu doanh thu đạt 5.175 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 465 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý I, Công ty đã hoàn thành 21% mục tiêu doanh thu và 37% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/6, cổ phiếu NTP giảm 1,55%, xuống 38.000 đồng/CP.