​Kenya miễn cho bao lót thùng chứa rác chịu lệnh cấm túi nhựa

Cơ quan Quản Lý Môi trường Kenya (NEMA) đã miễn cho các bao lót các thùng rác nằm phải chịu lệnh cấm túi nhựa có hiệu lực kể từ tuần sau.

Việc này diễn ra sau khi có sự xem xét của cơ quan quản lý môi trường cho phép việc huỷ bỏ rác an toàn trên khắp quốc gia .

NEMA exempts garbage bin liners from plastic bag ban

Một bãi rác đầy túi nhựa đã trở thành mối đe doạ môi trường tại Kenya. Chính phủ đã quyết định cấm sử dụng, sản xuất và nhập khẩu túi nhựa, có hiệu lực từ ngày 28/8/2017.

Việc miễn cũng sẽ được mở rộng áp dụng chocác loại bao chứa rác thải độc hại và hoá sinh học.

Tuy nhiên trong một thông báo, NEMA chobiết các nhà nhập khẩu và sản xuất các loại bao trên phải in tên doanh nghiệp họ lên bao kể cả tên của người tiêu thụ dùng được dự dịnh.

Trong thông báo của NEMA có nói “việc miễn cũng bao gồm các loại bao rác thải chứa hoá chất sinh học và chất độc hại khi vận chuyển và các bao lót thùng rác. Ngoài ra, các loại bao này phải được đóng nhãn (in) rỏ ràng tên của hảng sản xuất sản phẩm và người tiêu thụ” .

Lệnh cấm túi nhựa có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 8.

NEMA đồng thời cũng đã thông báo các kế hoạch đảm bảo mọi nhà nhập khẩu và sản xuất phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng các sản phẩm của họ.

NEMA đã hướng dẫn các nhà sản xuất và nhập khẩu túi nhựa hải có những giấy phép cho phép họ tiếp tục sản xuất túi nhựa sẽ được dùng cho loại bao bì công nghiệp chính yếu.

Cơ quan nhấn mạnh “Với cố gắng tuân thủ lệnh cấm này, mọi nhà sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng túi nhựa cho bao bì công nghiệp chính yếu đều được thông báo xin các giấy phép cho phép họ tiếp tục sản xuất, nhập khẩu và sử dụng loại bao bì túi nhựa đã được xác định,”