HỌP BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI NHỰA VIỆT NAM - NHIỆM KỲ VII (2023-2028)


Ngày 17/11/2023 vừa qua, bằng hình thức họp online, Ban Chấp Hành Hiệp Hội Nhựa Việt Nam đã tổ chức họp để phân công các chức danh Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các Ban Chuyên môn của Hiệp Hội Nhựa Việt Nam. Thông qua kế hoạch và mục tiêu phương hướng hoạt động của Hiệp hội Nhựa Việt Nam_ Nhiệm kỳ VII (2023-2028).

Ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch Hiệp Hội Nhựa Việt Nam đã chủ trì phiên họp.

Cuộc họp có sự tham gia của 18/19 ủy viên Ban Chấp Hành. Trên tinh thần hợp tác và tương tác tích cực, cuộc họp BCH đã diễn ra thành công và đã đi đến thống nhất nhiều vấn đề quan trọng. Cụ thể:

1. Chủ tịch Hiệp Hội Nhựa Việt Nam:

- Ông Hồ Đức Lam

2. Phó Chủ tịch Hiệp Hội Nhựa Việt Nam

- Ông Đặng Quốc Dũng

- Ông Đinh Đức Thắng

- Ông Trần Duy Hy

- Ông Hoàng Đức Vượng

3. Ủy viên BCH Hiệp Hội Nhựa Việt Nam

- Ông Nguyễn Hoàng Ngân

- Ông Hồ Phi Hải

- Bà Nguyễn Thị Việt Hòa

- Ông Hoàng Quốc Huy

- Ông Nguyễn Việt Thắng

- Ông Nguyễn Lê Thăng Long

- Ông Nguyễn Đức Cường

- Ông Hoàng Anh Tuấn

- Bà Diệp Thị Kim Loan

- Ông Nguyễn Minh Hoàng

- Ông Nguyễn Văn Tuấn

- Ông Huỳnh Đại Phú

- Ông Đỗ Hữu Huỳnh

4. Tổng thư ký

- Bà Huỳnh Thị Mỹ

BCH cũng đã phân ra các Ban chuyên môn, phụ trách từng nhóm lĩnh vực. Cụ thể:

 • Phụ trách Văn phòng Hiệp hội & Ban Xúc tiến Thương mại

- Ông Hồ Đức Lam

- Bà Huỳnh Thị Mỹ

 • Ban sản phẩm nhựa xây dựng

- Ông Đặng Quốc Dũng - Trưởng ban

- Ông Hồ Phi Hải

- Ông Nguyễn Hoàng Ngân

 • Ban nguyên liệu, hóa chất và phụ gia

- Ông Đinh Đức Thắng - Trưởng ban

- Ông Nguyễn Lê Thăng Long

- Ông Hoàng Quốc Huy

- Ông Nguyễn Việt Thắng

 • Ban hàng Gia dụng, Công nghiệp, Bao bì Nhựa và Màng

- Ông Trần Duy Hy - Trưởng ban

- Ông Nguyễn Minh Hoàng

- Ông Nguyễn Lê Thăng Long

- Ông Nguyễn Văn Tuấn

- Bà Diệp Thị Kim Loan

- Ông Nguyễn Đức Cường

- Ông Hoàng Anh Tuấn

 • Ban Tái chế & Kinh tế tuần hoàn

- Ông Hoàng Đức Vượng - Trưởng ban

- Ông Trần Duy Hy

- Ông Hoàng Quốc Huy

- Bà Huỳnh Thị Mỹ

- Ông Đỗ Hữu Huỳnh

- Ông Nguyễn Lê Thăng Long

 • Ban Phát triển Hội viên/ Quan hệ Công chúng & Truyền thông

- Bà Nguyễn Thị Việt Hòa - Trưởng ban

- Ông Đinh Đức Thắng

- Bà Huỳnh Thị Mỹ

- Ông Hoàng Anh Tuấn

 • Ban Đào tạo

- Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Trưởng ban

- Ông Huỳnh Đại Phú

- Ông Hồ Phi Hải

- Ông Nguyễn Lê Thăng Long

Với mục tiêu xây dựng và củng cố sự phát triển của Hiệp hội, đồng thời thảo luận về các vấn đề quan trọng và đưa ra quyết định chiến lược hoạt động và phát triển cho ngành Nhựa trong thời gian tới. Các thành viên Ban Chấp hành đã cống hiến thời gian và nỗ lực để tham gia góp ý, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình và cùng thống nhất đồng thuận đưa ra quyết định cuối cùng đó là tập trung vào 05 nhiệm vụ chính:

 • Xây dựng chiến lược phát triển ngành Nhựa
 • Cải thiện, nâng cao chất lượng các khóa đào tạo
 • Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại
 • Phát triển và đẩy mạnh công tác truyền thông
 • Triển khai đa dạng các hoạt động của văn phòng Hội

Cuộc họp cũng đã tạo ra một không khí tích cực và đoàn kết giữa các thành viên BCH. Thành viên Ban Chấp hành đã có cơ hội để giao lưu, chia sẻ thông tin và xây dựng mối quan hệ tốt với nhau. Điều này sẽ tạo đà cho sự phát triển và thành công của Hiệp hội trong tương lai.