Thư mời tham gia hội thảo kỹ thuật.

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP NHỰA

Hiệp hội Nhựa Việt Nam – VPA xin trân trọng gửi đến quý Doanh nghiệp thư mời tham gia hội thảo kỹ thuật.

● Hệ thống cấp liệu liên tục và định lượng

● Hệ thống vận chuyển khí động

● Compounders/Máy đùn và máy trộn

● Bơm bánh răng, thiết bị thay lưới lọc và giải pháp lọc

● Filler cho vật liệu rắn và chất khoáng

● Hệ thống tạo hạt nhựa

-----Thời gian: 29/8/2019

-----Đại điểm: KS Sofitel Saigon Plaza

Xin quý Doanh nghiệp vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn.