Thư mời tham dự hội thảo“Giải pháp và Lộ trình cho các doanh nghiệp nhựa trong việc áp dụng các quy định về Tái chế và Sử dụng nguyên liệu nhựa”

Kính gửi Quý Doanh nghiệp Hội viên,

Với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong ngành nhựa, giới thiệu các công nghệ mới nhằm kéo dài thời gian sử dụng các sản phẩm, tăng năng suất của các tài nguyên, giúp các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất nhận thức rõ hơn và chủ động áp dụng các giải pháp cho sản xuất sạch, tuần hoàn và tái chế nhựa, Hiệp hội nhựa Việt Nam (VPA), Trung tâm Dịch vụ và Sự kiện tài nguyên và môi trường (trực thuộc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường - Bộ TN&MT), Messe Düsseldorf Asia phối hợp với Công ty Informa Markets Vietnam tổ chức Hội thảo “Giải pháp và Lộ trình cho các doanh nghiệp nhựa trong việc áp dụng các quy định về Tái chế và Sử dụng nguyên liệu nhựa”

Thời gian: Ngày 07/7/2022 lúc 9h00

Địa điểm: Trung tâm SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM.

(Hội thảo thuộc khuôn khổ Triển lãm PLASTICS & RUBBER Việt Nam 2022)

Kính mời Quý Doanh nghiệp Hội viên có nhu cầu tham dự Hội thảo, gửi bản đăng ký (theo file đính kèm) về bà Huỳnh Thị Mỹ - Hiệp hội nhựa Việt Nam (0908249864, Email: hongmyvpa68@gail.com); TS. Nguyễn Đình Đáp (0903285940, Email: nguyendinhdap@gmail.com).Thư mời

Phiếu đăng ký

Chương trình