Ban chấp hành
Ban chấp hành nhiệm kỳ VI (2018 - 2023)

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI NHỰA VIỆT NAM

Ông HỒ ĐỨC LAM
Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ VI
Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng ĐôngCÁC PHÓ CHỦ TỊCHÔng NGUYỄN HOÀNG NGÂN
Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ VI
Tổng GĐ Công ty CP Nhựa Bình Minh

Ông ĐINH ĐỨC THẮNG

Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ VI
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Stavian Hoá Chất
Ông PHẠM HOÀNG VIỆT

Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ VI
Thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa An Phát XanhÔng ĐẶNG QUỐC DŨNG
Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ VI
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam
CÁC ỦY VIÊN

Bà NGUYỄN THỊ VIỆT HÒA
GĐ Công ty TNHH Dây Sợi Rồng Á Châu

Ông TRẦN DUY HY
TGĐ Công ty CP SX Nhựa Duy Tân

Bà LÝ XUÂN LAN
GĐ Công ty TNHH Lý Xuân Lan

Ông HOÀNG QUỐC HUY

TGĐ Công ty CP Nhựa Châu Âu


Ông HUỲNH SÁU

Nguyên Trưởng phòng

Tổng hợp Phòng Thí nghiệm

Vật Liệu Polymer – Composite Trường ĐHBK & ĐHQG

Ông TRỊNH CHÍ CƯỜNG

TGĐ Công ty CP Nhựa Đại Đồng Tiến

Ông HOÀNG XUÂN TÙNG

Giảng viên, Khoa Công nghệ Vật liệu – Trường ĐHBK TP.HCM

Ông Lê Hải Phong

PTGĐ Tổng Công ty Dung Dịch Khoan và Hóa Phẩm Dầu Khí (DMC Corp.)

Ông Hồ Phi Hải

Tổng Giám đốc Công ty CP Nhựa Tín Kim

Ông Lê Đức Dục

P.TGĐ Tổng Công ty CN In Bao Bì LIKSIN

Ông Phan Quốc Toàn

Trưởng ban Kinh doanh Công ty TNHH

Lọc Hóa Dầu Bình Sơn

Ông Diệp Bảo Cánh

GĐ Công ty TNHH TN & KT Tân Kỷ Nguyên