[Samsung] V/v hỗ trợ giới thiệu các công ty hạt nhựa tại Việt Nam

Hiện tại, theo chính sách phát triển các vendor nội địa của Samsung Việt Nam, nhà máy SEHC tại khu công nghệ cao, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu tìm kiếm các vendor nội địa cung cấp sản phẩm hạt nhựa (ABS, PP) sử dụng trong sản xuất các sản phẩm điện tử điện lạnh.

Sau khi nhận được danh sách, Samsung sẽ lựa chọn và làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp phù hợp.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, các doanh nghiệp vui lòng gởi mail lại cho Hiệp hội:

info@vpas.vn

From thông tin doanh nghiệp