Mời chào giá cung cấp hạt nhựa PP M9600 tháng 12.2020


Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

Tên gói thầu: Cung cấp hạt nhựa PP M9600 phục vụ sản xuất bao bì tháng 12/2020

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 35 ngày

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh rộng rãi.

Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2020 của PPC

Thời gian phát hành YCCG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 27/11/2020 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 02/12/2020.

Đ/C phát hành YCCG: Phòng KD – Công ty PPC

Email: hangntl@pbp.vn).

YCCG phát hành miễn phí

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 02/12/2020

Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 02/12/2020