Cần nhà cung cấp nhựa PP

Hình ảnh có liên quan

Cần một nhà cũng cấp số lượng lớn mã nhựa pp trống co đủ loại , số lượng 100-150 tấn một tháng . Liên hệ 0986926188: Hoan