Cần mua

Các DN cần đăng mua sản phẩm, nguyên liệu ngành nhựa thì gởi mail cho Hiệp họi : info@vpas.vn hoặc gởi thông tin qua phần Liên hệ.

Xin cảm ơn,