Cần mua NAN YA 5210G2

Hiện tại có Doanh nghiệp đang tìm nguồn nhựa của NAN YA 5210G2 (10% gia cường sợi thủy tinh). Liên lạc về VP Hiệp hội 08.3521 8552 email: info@vpas.vn